Albert Ehrenstein

Albert Ehrenstein (ur. 23 grudnia 1886 w Wiedniu; zm. 8 kwietnia 1950 w Nowym Jorku) – niemiecki poeta i pisarz, zaliczany do literackiego ekspresjonizmu. (wyznanie mojżeszowe)

Albert Ehrenstein
Albert Ehrenstein.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

 • Ojciec : Alexander (1857–1925) ze Skalicy, kasjer w browarze w Wiedniu
 • Matka : Charlotte Neuer (1867–1940) z Vrádište koło Skalicy (Słowacja)
 • Brat : Carl Ehrenstein (1892–1971), pisarz, poeta i tłumacz
 • Stan cywilny : kawaler

Życiorys

Od 1905 r. Albert Ehrenstein studiował historię i filologię na uniwersytecie w Wiedniu, gdzie w 1910 r. doktoryzował się pracą pt. Ungarn im Jahre 1790. Po promocji zajął się twórczością literacką. Pierwszy jego wiersz Wanderers Lied, zaliczany do ekspresjonizmu, ukazał się w czasopiśmie Fackel wydawanym przez Karla Krausa (1874–1936). W 1911 r. opublikował opowiadanie Tubutsch z ilustracjami Oskara Kokoschki (1886–1980), które zaliczane jest do najwcześniejszych dokumentów prozy eksprejonistycznej. Za pośrednictwem Kokoschki nawiązał kontakt z Herwarthem Waldenem (1878–1941) i zaczął publikować w jego czasopiśmie Der Sturm, później także w czasopiśmie Die Aktion Franza Pfemferta (1879–1954). W Berlinie należał do czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu, pracował dla różnych gazet i utrzymywał bliskie kontakty z Else Lasker-Schüler (1869–1945), Gottfriedem Bennem (1886–1956) i Franzem Werfelem (1890–1945).

Podczas I wojny światowej był w Lipsku lektorem w ekspresjonistycznym wydawnictwie Kurt Wolff Verlag. W 1917 r. wyjechał do Szwajcarii, ale już w 1918 r. wrócił do Berlina. W latach 20-tych podróżował przez Europę do Afryki, na Bliski Wschód i do Chin. Zainteresował się chińską literaturą, zaczął tłumaczyć chińską poezję i napisał na wzór chiński powieść Mörder aus Gerechtigkeit (1931), która odniosła sukces.

Końcem 1932 r. Albert Ehrenstein opuścił Niemcy ostatecznie, początkowo zamieszkał w Szwajcarii, w Brissago, ale w 1941 r. wywędrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie mieszkał w Nowym Jorku.

Dzieła (wybór)

 • Tubutsch, 1911.
 • Der Selbstmord eines Katers, 1912.
 • Die weiße Zeit, 1914.
 • Der Mensch schreit, 1916.
 • Nicht da nicht dort, 1916.
 • Die rote Zeit, 1917.
 • Den ermordeten Brüdern, 1919.
 • Karl Kraus 1920.
 • Die Nacht wird. Gedichte und Erzählungen, 1920.
 • Der ewige Olymp. Novellen und Gedichte, 1921.
 • Wien, 1921.
 • Die Heimkehr des Falken, 1921.
 • Briefe an Gott. Gedichte in Prosa, 1922.
 • Herbst, 1923.
 • Menschen und Affen, 1926.
 • Ritter des Todes. Die Erzählungen von 1900 bis 1919, 1926.
 • Mein Lied. Gedichte 1900–1931, 1931.

Literatura

 • Fritz Martini: Ehrenstein, Albert w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 355 (online).

Linki