Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Rodzaje cookies

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

§ 2 Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora cookies wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
 3. Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 3 Cele do których wykorzystywane są pliki cookies

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne takie jak Google wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownikom.
 3. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne takie jak Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i polepszania Serwisu. Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich przeglądanych stronach internetowych odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne takie jak  Facebook, Twitter wykorzystują pliki cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§ 4 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych znaleźć można na stronie aboutcookies.org.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu. Czyszczenie i włączanie plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

§ 5 Zmiany w Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.