Johannes Lang

Johannes Lang (także Johannes Lange; ur. w 1487 r. (?) w Erfurcie; zm. 2 kwietnia 1548 r. tamże) - niemiecki augustynianin i reformator kościelny.

Genealogia

Ojciec N. N.; matka Margarete N. N.; ożenił się 1) w 1522 r z N. N. (zm. 1523), 2) w 1528 r. z N. N., wdową po Heinrichu Matternie.

Życiorys

Johannes Lang pochodził z erfurckiej rodziny mieszczańskiej. W 1500 r. rozpoczął studiowanie języków na tamtejszym uniwersytecie. Od 1507 r. był bratem zakonnym Marcina Lutra (1483-1546), za którym podążył do Wittenbergi. Od 1512 r. prowadził na uniwersytecie w Wittenberdze zajęcia z Etyki nikomachejskiej, w czym zastąpił Lutra. W 1517 r. wrócił do Erfurtu, gdzie promował na licencjata teologii Eobanusa Hessusa (1488-1540) i poznał go z Erazmem z Rotterdamu (1466-1536) i innymi humanistami. W tym samym roku Lang został przeorem w tamtejszym klasztorze. W 1519 r. nabył tytuł doktora teologii. W 1518 r. towarzyszył Lutrowi w dyspucie religijnej w Heidelbergu, w 1519 w dyspucie lipskiej i z tej ostatniej opublikował sprawozdanie. W tym czasie opublikował liczne traktaty, a rok przed wrześniowym tłumaczeniem Nowego Testamentu przez Lutra ukazało się jego tłumaczenie Ewangelii Mateusza (1521).

W 1522 r. przyjął urząd wikariusza generalnego, ale wkrótce z niego zrezygnował, wystąpił z zakonu i ożenił się. Ze wszystkich stron obwiniano go za rozwiązanie konwentu saksońskiego. Jako reformator Erfurtu przez wiele lat walczył z tamtejszymi władzami związanymi ze starą wiarą. Przyjaźnił się z Lutrem, Melanchtonem (1497-1560) i Jonasem (1493-1555). Zaliczony jest do istotnych wczesnych reformatorów, pomimo że jego działanie ograniczyło się tylko do Erfurtu.

Dzieła (wybór)

  • Eisagōgē pros tēn tōn Hellēnōn || grammatōn anagnōsin: hoc est || Introductio ad graecarũ litera#[RUM] || lectionem.|| Contenta in libello graece || cum tralatione latina e regione.|| Alphabetũ graecũ & eius lectio.|| Quot literae/ vocales: diphthõgi & accẽtus.|| Quot orationis partes.|| Quot declinationes & cõiugationes.|| Oratio Dominica.|| Salutatio angelica ad. b. v. Mariam.|| Salutatio Mortaliũ ad eandem.|| Symbolum sancto#[RUM] patrũ || ... || 1513.
  • DIVI PAVLI AD TITVM || EPISTOLA SANCTA.||[Hrsg.v. (Ioan:|| Langus ER. Augustinianus ... ||)]. 1516.
  • Das heilig Euangelium Matthei. 1521.
  • Uonn gehorsam || der Weltlichẽ oberkeit/ vnd || dẽ außgãgẽ kloster leutẽ/|| ein sch#[ue]tzred an Do||ctor Andreas Fro=||win.|| D. Johãnis Lãgen || Ecclesiastes zu || Erffurdt.|| 1523.
  • Ain nützlicher Dialogus oder gesprechbüchlein, zwischen ainem Münzerischen Schwermer und ainem Evangelischen frummen Bauern, Die straff der auffrürischen Schwermer zu Franckenhausen geschlagen, belangende. 1525.
  • De Matrimonio, clandestinis sponsalibus, et de iis quae sine parentum consensu fiunt, disputatio. 1545.

Literatura

  • Stupperich, Robert: Lang, Johannes. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 13 (1982), s. 540-541.
  • Brecher, Adolf: Lange, Johannes. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). 17 (1883). s. 635-637.