Gerrit Walther

Gerrit Walther (ur. 15 lutego 1959 w Kilonii) - niemiecki historyk i profesor na uniwersytecie w Wuppertalu.

Genealogia

 

Życiorys

Gerrit Walther studiował od 1980 do 1986 roku literaturoznawstwo, historię i filozofię na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Oprócz tego odbył szkolenie z zakresu redagowania w gazecie codziennej. Jego najważniejszymi nauczycielami akademickimi byli Notker Hammerstein i Ulrich Muhlack, który był w 1992 roku promotorem jego pracy doktorskiej na temat historyka i polityka Bartholda Niebuhra. Recenzentami jego pracy doktorskiej byli Notker Hammerstein i Lothar Gall. W 1997 roku habilitował się również we Frankfurcie nad Menem pismem dotyczącym benedyktyna Balthasara von Dernbacha (1548–1606), który był zagorzałym przeciwnikiem Reformacji. Jako Privatdozent wykładał historię na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 2000/2001 był profesorem historii nowożytnej na uniwersytecie w Gießen, a od 2002 roku uczy jako następca Hartwiga Brandta historii nowożytnej na uniwersytecie w Wuppertal, na którym w październiku 2008 został dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa.

W 2006 roku Gerrit Walther został członkiem Akademii Nauk Północnej Nadrenii-Westfalii. Od 2008 roku jest członkiem Komisji Historycznej Bawarskiej Akademii Nauk, a w 2012 został następcą Lothara Galla jako prezydent Komisji. W 2012 roku wybrano go na członka korespondencyjnego Bawarskiej Akademii Nauk.

Główne zainteresowania Gerrita Walthera koncentrują się na okresie poreformacyjnych zmian w Kościele, państwie i społeczeństwie między 1540 a 1648 rokiem, nowożytnej historii Francji, historii humanizmu i europejskiej edukacji, historii nauk historycznych oraz nowożytnej kulturze szlacheckiej i dworskiej. Jako specjalista ds. edukacji Walther był recenzentem „Enzyklopädie der Neuzeit” i jest fachowym doradcą ds. nowożytności w naukowym gremium wydawniczym dwumiesięcznika „Historische Zeitschrift”.

Dzieła (wybór)

  • Julius Maria Becker 1887–1949. Ein Dichter zwischen den Weltkriegen (Julius Maria Becker 1887–1949. Poeta w okresie międzywojennym). Battert, Baden-Baden 1989, ISBN 3-87989-160-5.
  • Abt Balthasars Mission. Politische Mentalitäten, Gegenreformation und eine Adelsverschwörung im Hochstift Fulda (Misja przeora Balthasara. Mentalność polityczna, kontrreformacja i spisek szlachecki w biskupstwie Fuldy). Göttingen 2002, ISBN 3-525-36060-6.

Linki