Bernhard Rothmann


Bernhard Rothmann (znany także jako Bernd Rottmann; ur. 1495 w Stadtlohn koło Münster; zm. w lub po 1535 r. w Münster (?)) był głównym kaznodzieją anabaptystów w Münster.

Życiorys


Po edukacji w szkole prowadzonej przez Braci Wspólnego Życia w Deventer i w szkole przyklasztornej w Münster był nauczycielem w Warendorf. W 1524 r. ukończył studia siedmiu sztuk wyzwolonych w Moguncji i nabył tytuł magistra artium. W 1529 r. był kapelanem w kolegiacie St. Mauritius w pobliżu Münster, skąd został wysłany na studia teologiczne do Kolonii. Po powrocie w 1529/30 reprezentował już poglądy reformacyjne.

Mieszkańcy Münster, sympatyzujący z nauką Marcina Lutra (1483-1546), sfinansowali jego podróż do Marburga i Wittenbergi, gdzie spotkał się z Filipem Melanchtonem (1497-1560) i Janem Bugenhagenem (1485-1558). W Strasburgu spotkał Wolfganga Capito (1478-1541) i Kaspara Schwenckfelda (1490-1561), którzy w dużej mierze ukształtowali jego pozycję teologiczną.

Wiosną 1531 r. zaczął głosić kazania w Münster co doprowadziło do konfliktu z Johannesem von Deventerem (zm. 1554). Biskup Münster Friedrich von Wied (1523-32-1551) w pismach z 29.08, 5.10 i 17.12.1531 r. zabronił Rothmannowi działalności duszpasterskiej. Zlekceważenie tego zakazu skutkowało pismem z 7.01.1532 r. nakazującym mu opuszczenie miasta. Jednak wspierany przez obywateli i gildy rzemieślnicze pozostał w mieści. W sierpniu 1532 r. wszystkie stanowiska duchowne należały już do księży ewangelickich, a Rothmann pełnił funkcję superintendenta i napisał porządek kościelny dla miasta, który przesłał do sprawdzenia na uniwersytet do Marburga. Uczeni z Marburga podobnie jak Marcin Bucer (1491-1551), Luter, Melanchton sprzeciwili się nauce Rothmanna o sakramentach. W czasie rozmów religijnych 7./8.8.1533 r. przeciwstawił się krytyce Hermann von dem Busche (zm. 1534) i zwrócił się jeszcze silniej ku zwolennikom anabaptysty Melchiora Hofmanna (1495-1543) i 22.10.1533 r. razem z Heinrichem Rollem (zm. 1534) opublikował wyznanie anabaptystów. W tej sytuacji w listopadzie magistrat miasta zakazał mu wygłaszanie kazań i skonfiskował prasę drukarską. 11 grudnia anabaptyści zostali wypędzeni z miasta, ale jeszcze w tym samym miesiącu wrócili po krwawym powstaniu obywateli. 5 stycznia 1534 r. Rothmann i Roll dali się ponownie ochrzcić. 23 stycznia biskup katolicki Franz von Waldeck nakazał uwięzienie Rothmanna i przygotował oblężenie miasta, w którym anabaptyści zyskali większość. 25 czerwca 1535 r. miasto zostało zdobyte. W mieście nie znaleziono ani Rothmanna ani jego ciała, ale brak także jakichkolwiek jego śladów po 1535 roku.

Dzieła (wybór)


  • Eyn kortte Bekantnisse der Lere, so H. Berndt Rothman van Statloen tho Sant Mauritius vör der Stat Münster prediket hefft. 1532.
  • Bekenntniss von beyden Sacramenten, Doepe vnde Nachtmaele, Der Praedicanten tho Munster. 1533.
  • Bekentones des Globens und Lebens der Gemein Christe zu Monster. 1534
  • Van erdesscher (= „irdischer“) unnde tyliker (= „zeitlicher“) Gewalt. Bericht uith gotlyker (= „göttlicher“) Schryfft. 1535.

Literatura


  • Ludwig Keller: Rothmann, Bernhard. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 29, Duncker & Humblot, Leipzig 1889, S. 364-370.
  • Bernhard Ebneth: Rothmann, Berndhard. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, s. 126.
  • Susanne Siebert: Rothmann, Bernhard. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 8, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-053-0, s. 825-827.

Linki