Heinrich Roll


Heinrich Roll ( znany także jako Heinrich von Hilversum lub Heinrich von Grave; ur. na początku XVI wieku w Grave an der Maas; spalony na stosie jesienią 1534 r. w Maastricht) był kaznodzieją anabaptystów w Münster.

Życiorys


Heinrich Roll był mnichem w klasztorze karmelitów w Haarlem, z którego wystąpił i schronienie znalazł u grafa von Büren w Isselstein. W lecie 1531 r. przebywał w Strasburgu, w domu Wolfganga Capito (1478-1541) oraz spotkał tutaj m.in. Kaspara Schwenckfelda (1490-1561) i Bernharda Rothmanna (1495-1535). Wiosną 1532 r. mieszkał w Wassenbergu, w Księstwie Jülich. Pierwszy raz o jego obecności w Münster dowiadujemy się 10 sierpnia 1532 r., gdzie został duchownym w kościele Alte Pfarr- und Stiftskirche St. Aegidii. Miał wybitny udział w pierwszym stadium ruchu religijnego w Münster, a zwłaszcza dał pierwsze impulsy do powstania tamtejszego ruchu anabaptystów. 6 listopada 1533 r. został z Münster wypędzony i wydaje się, że zaraz też opuścił miasto, aby udać się do Holandii i Fryzji. Jednak 26 grudnia był ponownie w Münster i ochrzcił w styczniu 1534 r. prawnika i teologa Gerharda Westerburga (1490-1558). 21 lutego 1534 r. został wysłany przez zbór anabaptystów w Münster "Gemeinde Christi zu Münster", jako apostolski posłaniec. W czasie tej podróży został pojmany niedaleko Utrechtu i jesienią spalony na stosie w Maastricht.

Roll razem z Rothmannem byli czołowymi przywódcami anabaptystów w Münster przed pojawieniem się tam Jana Matthijs (1500-1534). Roll napisał kilka pism, które rozpowszechniane były jako rękopisy, a drukiem ukazały się dopiero w książce "Die Slotel van dat Secreet des Nachtmaels onses Heren Jesu Christi" (1558-1560) wydanej przez Pietera Anastasiusa de Zuttere. Razem z Rothmannem napisał wyznanie anabaptystów "Bekenntnisse von beyden Sacramenten, Doepe vnde Nachtmaele, der Praedicanten tho Munster" (1533).

Literatura


  • Ludwig Keller: Roll, Heinrich. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 29, Duncker & Humblot, Leipzig 1889, s. 75.
  • Susanne Siebert: Roll, Heinrich. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 8, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-053-0, s. 617-619.