Anna Nahowski

Anna Nahowski (ur. w 1860 Wiedniu jako Anna Nowak; zm. w 1931 tamże) – jedna z kochanek cesarza Austrii Franciszka Józefa I (1830–1916) i teściowa kompozytora Albana Berga (1885–1935).

Anna Nahowski
Anna Nahowski.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys

Anna Nahowski wyszła za mąż w wieku 15 lat za fabrykanta Johanna Heuducka. 24 czerwca 1875 r. spotkała w parku pałacowym Schönbrunn cesarza Austrii Franciszka Józefa I (1830–1916), którego została kochanką. Od jesieni 1878 r., gdy jej mąż był w podróży, przyjmowała cesarza regularnie w swoim domu. Jej stosunki z mężem były co raz gorsze i ostatecznie po trzech latach małżeństwa doszło do rozwodu. Mąż, nie wiedząc o jej stosunkach miłosnych z cesarzem, przekazał jej pokaźną kwotę pieniężną.

Krótko po rozwodzie wyszła ponownie za mąż, za cesarskiego urzędnika kolejowego Franza Nahowskiego, który ciągle popadał w długi, które pokrywała Anna. Ponieważ częste podróże do Mariahilf (6 dzielnica Wiednia), gdzie mieszkała, były kłopotliwe dla cesarza, monarcha przekazał jej kopertę z 50.000 guldenów (ok. 480.000 euro), za które kupiła w 1885 r. dom vis-á-vis Schönbrunnu przy ul. Maxingstraße 46. W sumie otrzymywane od cesarza prezenty pieniężne przekroczyły 100.000 guldenów (według innych podań ponad 200.0000 guldenów).

W maju 1880 r. Franc Nahowski został służbowo przeniesiony „na polecenie z góry” do Galicji, a Anna pozostała w Wiedniu. 29 lipca 1885 r. Anna Nahowski urodziła córkę Helenę, która w 1911 r. poślubiła kompozytora Albana Berga (1885–1935). Helena Nahowski uważała, że jest dzieckiem cesarza, podobnie jak jej urodzony cztery lata później brat Franz Josef. Jednak nie ma stuprocentowego dowodu na ojcostwo cesarza.

Końcem 1886 r. doszło do kryzysu. Cały Wiedeń mówił o tym, że 56-letni monarcha adoruje aktorkę Katharinę Schratt (1853–1940). Odtąd odwiedziny cesarza były co raz rzadsze i wkrótce się skończyły. W marcu 1889 r. Anna Nahowski została poproszona do biura generalnego dyrektora barona Friedricha von Mayra, który przekazał jej wiadomość, że wszystko jest skończone. Chciała rozmawiać z cesarzem, ale nie dopuszczono jej do niego i więcej go nie spotkała. Na pocieszenie otrzymała pokaźną kwotę pieniężną. 14 marca 1889 r. potwierdziła pisemnie otrzymanie pieniędzy i zobowiązała się, że nigdy nie udzieli informacji o spotkaniach z cesarzem.

Anna Nahowska zmarła w 1931 r. w Wiedniu i została pochowana na cmentarzu w Hietzing (Hietzinger Friedhof). Swoje pamiętniki nie przekazała córce Helenie, lecz do fundacji Alban-Berg-Stiftung znajdującej się w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Österreichische Nationalbibliothek).

Wspomnienia Anny Nahowskiej Anna Nahowski und Kaiser Franz Josef opublikowane zostały 1 września 1986 roku. Przedstawione w nich wydarzenia nie budzą żadnej wątpliwości.

Literatura

  • Herwig Knaus: Anna Nahowski und Kaiser Franz Josef. Ihr Leben - ihre Liebe - ihre Kinder. Wien: Löcker 2012.

Linki