Lothar Treuge


Lothar Treuge (ur. 10 listopada 1877 w Chełmży (wowczas niem. Kulmsee), zm. 12 października 1920 w Berlinie) – niemiecki pisarz należący do kręgu skupiającego się wokół Stefana George (1868–1933) i współpracownik czasopisma Blätter für die Kunst.

Życiorys


Lothar Treuge urodził się 10 listopada 1877 w Chełmży jako syn aptekarza Rudolfa Treuge i jego żony Christine van Geul. Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego studiował teologię ewangelicką na uniwersytecie w Greifswaldzie, a potem matematykę, chemię i fizykę. Po przerwaniu studiów zamieszkał około 1897 r. w Berlinie, gdzie rozpoczął karierę literacką. Utrzymywał się z udzielanych prywatnie lekcji języka greckiego i łacińskiego, pomocy przyjaciół i wydał podręcznik do matematyki. Około 1899/1900 wraz z przyjacielem Franzem Deibelem (1879–1917) przyłączył się do kręgu skupiającego się wokół Stefana George (1868–1933). W wydawanym przez George czasopiśmie „Blätter für die Kunst” opublikowal w latach 1901–1910 około 70 wierszy. Udzielał się także w tworzeniu książki Maximin. Ein Gedenkbuch (1907), poświęconej zmarłemu młodo poecie Maximilianowi Kronbergerowi (1888–1904). Między 1901 a 1903 utrzymywał też bliskie kontakty z Ernstem Gundolfem (1881–1945), który poświęcił mu wiersze Ciebie szukam i Nieznany. Wiersze te zainspirowały malarza i grafika Melchiora Lechtera (1865–1937) do wykonania szkicu portretu Treuge z różą. Lechter wykonał również ilustracje do jego zbiorów wierszy Huldigungen (1908), Ars peregrina (1912) i autobiograficznej książki Aus den Erlebnissen eines Lieblings der Grazien (1912, Z doświadczeń ulubieńca Gracji).

W 1912 r. Lothar Treuge ożenił się z Heleną Adamus, z która miał syna Gerharda. Potem z dnia na dzień przestał pisać i stał się przykładnym urzędnikiem oraz opiekuńczym ojcem rodziny.

W czasie I wojny światowej stacjonował na Łotwie. Od 1918 r. żył w bardzo skromnych warunkach w Berlinie-Schmargendorf i wstąpił do Niemieckiej Partii Demokratycznej kierowanej przez Walthera Rathenau (1867–1922). Lothar Treuge zmarł 12 października 1920 w Berlinie na gruźlicę płuc.

Dzieła (wybór)


  • Der Traum der Trennung, 1902 (wiersze).
  • Huldigungen, 1908 (wiersze).
  • Ars peregrina, 1912 (wiersze).
  • Aus den Erlebnissen eines Lieblings der Grazien, 1912.
  • Kluncker, Karlhans; Lothar Treuge : 1877 - 1920 ; ein Dichter der "Blätter für die Kunst" ; Werk und Nachlass, 1971.

Literatura


  • Bernd-Ulrich Hergemöller, Nicolai Clarus (wydawcy): Mann für Mann: biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum. Część 1. LIT Verlag Münster, 2010.
  • Kluncker, Karlhans: Lothar Treuge : 1877 - 1920 ; ein Dichter der "Blätter für die Kunst" ; Werk und Nachlass, 1971.

Linki