Johann Georg August Wirth


Johann Georg August Wirth (ur. 20 listopada 1798 r. w Hof (Saale); zm. 26 lipca 1848 r. we Frankfurcie nad Menem) był niemieckim prawnikiem, pisarzem i politykiem przedmarcowym. (wyznania luterańskiego)

Życiorys


3 grudnia 1803 r. zmarł ojciec Johanna Georga Augusta Wirtha i wychowywaniem jego oraz jego trojga rodzeństwa zajmowała się matka, córka pastora Gelbrichta z Theuma w powiecie Vogtland. Wirth uczęszczał od 4 roku życia do szkoły miejskiej. Od 8 roku uczył się w gimnazjum w rodzinnym mieście, a po jego likwidacji w 1811 r. kontynuował naukę w Baireuth, Plauen i Norymberdze. Od jesieni 1816 do 1819 r. studiował prawo na uniwersytecie w Erlangen, po czym rozpoczął pracę jako praktykant w Sądzie Patrymonialnym w Schwarzenbach an der Saale. W 1820 r. wrócił do Hof i doktoryzował się w Halle z prawa rzymskiego.W 1821 r. ożenił się z siostrą Wernera, członka zarządu sądu w Schwarzenbach i przeprowadził się do Wrocławia, aby się tutaj habilitować. Wrocław wkrótce opuścił i od 1823 żył w Bayreuth.

Sądził, że wystarczy tylko zwrócić uwagę rządu na stan życia ludu, aby zaradzić nędzy. W związku z tym opublikował w 1826 r. pismo "Beiträge zur Revision der bürgerlichen Proceßgesetzgebung" (Przyczynek do rewizji procesu prawodawstwa mieszczańskiego), w którym pokazał istniejące realia. W 1830 r. postanowił poświęcić się służbie pracy dla ludu. Założył własne czasopismo "Kosmopolit" w celu rozpowszechnienia myśli wolnościowych, które ukazywało się od 1 stycznia 1831 roku. Czasopismo już 28 lutego 1831 r. zostało zamknięte.

Od marca 1831 mieszkał w Monachium i był redaktorem w czasopiśmie "Das Inland" Johanna Friedricha Cotta (1764-1832). Czasopismo na początku było umiarkowanie liberalne, ale wkrótce stało się bardzo opozycyjnym w stosunku do rządu. Jeszcze ostrzej występował w gazecie "Deutsche Tribüne", którą wydawał w Monachium od 1 lipca 1831 roku, jak również w czasopiśmie "Das liberale Deutschland", które ukazywało się pod jego kierownictwem od sierpnia do grudnia. Prześladowany przez cenzurę przeniósł się początkiem 1832 r. z czasopismem "Deutsche Tribüne" do Homburga (Saarland), gdzie w marcu tego samego roku i tam cenzura zabroniła dalsze jego wydawanie. Został nawet wszczęty przeciw niemu proces i przebywał przez cztery tygodnie w areszcie, po czym został zwolniony gdy Sąd Apelacyjny w Zweibrücken uznał niezasadność postępowania. Końcem maja 1832 r. organizował święto Hambacher Fest, gdzie wygłosił mowę przed kilkoma tysiącami i doszło tam do założenia związku "Bund der Patrioten". Wirth trafił do aresztu śledczego i został przewieziony do Zweibrücken.

W więzieniu napisał pismo z politycznymi ideami pt. "Die politische Reform Deutschlands". W czerwcu 1833 r. został uniewinniony przez Sąd Przysięgłych w Landau. Jednak w listopadzie 1833 r. skazał go sąd w Zweibrücken na dwa lata więzienia z powodu obrazy wewnętrznych i zagranicznych urzędów. Karę odbywał w Kaiserslautern, gdzie napisał pismo "Fragmente zur Kulturgeschichte der Menschheit". Po zwolnieniu w grudniu 1835 r. został przetransportowany do Passau, aby tam odsiedział karę za niepojawienie się przed sądem. Jednak udało mu się uciec. Końcem grudnia 1836 r. przybył do Francji i w 1839 r. do Kreuzlingen w kantonie Thurgau w Szwajcarii, gdzie redagował czasopisma "Deutsche Volkshalle" i "Geschichte der Deutschen". Do czasopisma "Deutsche Volkshalle" artykuły pisał też Georg Herwegh (1817-1875). W 1847 r. przeprowadził się do Karlsruhe. Został wybrany do Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego, ale już 26 lipca 1848 r. zmarł we Frankfurcie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu (Hauptfriedhof). Przemówienie nad jego grobem wygłosił Robert Blum (1807-1848).

Dzieła (wybór)


 • Entwurf eines Strafgesetzbuches. 1825.
 • Über die Nothwendigkeit einer durchgreifenden und gründlichen Verbesserung der Civil-Proceßordnung, Rechtspflege und Gerichts-Verfassung in Bayern. 1826.
 • Das neue Pressgesetz für Bayern, der Ministerverweser und die Congregation. 1830.
 • Die bayerische Charte, die Ordonnanzen und die Censur. 1830.
 • Das neue Pressgesetz für Bayern, die Opposition und die Censur. 1831.
 • Die politische Reform Deutschlands. 1832.
 • Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach. 1832.
 • Die Rechte des deutschen Volkes. 1833.
 • Augsburg wie es ist! 1837.
 • Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. 1844.
 • Die Geschichte der deutschen Staaten. 4 tomy, 1846-1847.
 • Ein Wort an die deutsche Nation. 1848.

Literatura


Linki