Pallas Spangel


Pallas Spangel (ur. ok. 1445 Neustadt an der Haardt, obecnie Neustadt an der Weinstraße; zm. 17 lipca 1512 w Heidelbergu) – niemiecki duchowny katolicki, profesor teologii w Heidelbergu, którego kilka razy był rektorem. Poza tym był doradcą elektora i wicekanclerzem.

Życiorys


Pallas Spangel uczył się w szkole łacińskiej w rodzinnym mieście. W 1460 immatrykulował na uniwersytet w Heidelbergu. 6 października 1466 został bakałarzem (łac. artium baccalaureus). W następnych latach szybko awansował na uniwersytecie i kolejno został bakałarzem teologii, członkiem komisji egzaminacyjnej na wydziale siedmiu sztuk wyzwolonych, dziekanem tego wydziału i już w 1477 rektorem uczelni.

Często reprezentował uniwersytet przy różnych okazjach np. w 1483 witał w Heidelbergu nowego biskupa Wormacji Johanna von Dalberga (1455–1503), w 1489 na zlecenie uniwersytetu przybyłego do Heidelbergu cesarza Maksymiliana I (1459–1519).

Chociaż Pallas Spangel był typowym scholastykiem, to do grona jego przyjaciół należało wielu cenionych humanistów. Jednym z nich był jego uczeń Jakob Wimpfeling (1450–1528). Do tego kręgu należał także Adam Werner von Themar (1462–1537). Jednak najwybitniejszym z jego uczniów był Filip Melanchton (1497–1560), który w latach 1509–12 mieszkał w jego domu. Melanchton chwalił jego znajomość łaciny, którą Spangel nauczył się od Rudolfa Agricoli (1444–1485).

Dzieła (wybór)


  • Oratio extemporalis habita ad Maximilianum Romanorum regem, Heidelberg, 1489 (mowa wygłoszona podczas odwiedzin cesarza Makymiliana).
  • Scripta super quattuor libros Sententiarum, Martin Flach, Straßburg, 1490.
  • Funebris oratio magistri Pallantis Spangel Theologiae professoris ad Universitatem Heidelbergensem facta de Illustrissime domine Margarete morte Conthoralis quondam Serenissimi Principis Philippi Comitis palatini Rheni, Universität Heidelberg, 1501 (mowa pogrzebowa).
  • Humberti quinti generalis sacrosancti ordinis predicato magistri sermones ad diuersos status, 1508, razem z Jakobem Wimpfelingiem (1450–1528), Pallas Spangel wymieniony jako współautor w przedmowie.

Literatura


  • Karl Hartfelder : Spangel, Pallas w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 35, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, s. 32 f.