Wenzel Johann Tomaschek


Wenzel Johann Baptist Tomaschek (czes. Václav Jan Křtitel Tomášek; ur. 17 kwietnia 1774 r. w Skuteč/Czechy; zm. 3 kwietnia 1850 r. w Pradze) - czeski nauczyciel muzyki i kompozytor. (wyznania katolickiego)

Genealogia


Ożenił się z Wilhelminą Ebert (zm. 1836).

Życiorys


Tomaschek był najmłodszym synem tkacza lnu. Jeden jego starszy brat był księdzem, a drugi urzędnikiem. Uczył się w Chrudimiu śpiewu i gry na skrzypcach. Ze względu na jego ładny alt przyjęto go w 1787 r. jako wokalistę do chóru kościelnego zakonu minorytów w Jihlavie. W okresie mutacji został z chóru zwolniony i w 1790 r. przeprowadził się do Pragi, gdzie uczył się w gimnazjum, a od 1797 r. studiował na tamtejszym uniwersytecie prawo, filozofię i medycynę. Jako samouk dalej uczył się muzyki. Szczególny wpływ wywarły na niego dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791), Johanna Philippa Kirnbergera (1721-1783) i Friedricha Wilhelma Marpurga (1718-1795). Wkrótce skomponował kilka tańców węgierskich, menuetów i walców oraz zaczął występować jako pianista. W 1801 r. brał lekcje u Georga Josepha Voglera (1749-1814) i Johanna Nikolausa Forkela (1749-1818).

W 1806 r. zrezygnował z kariery prawniczej i wstąpił na służbę hrabiego Jiřígo Františka Augusta Buqouy (niem. Georg Franz August von Buquoy , 1781-1851), który zapewnił mu stabilność finansową i mieszkanie w swoim praskim pałacu. W 1801, 1808 i 1814 r. podróżował do Wiednia, gdzie spotkał Josepha Haydna (1732-1809), Ludwiga van Beethovena (1770-1827) i Ludwiga Spohra (1784-1859). W 1824 r. przeprowadził się do własnego mieszkania, które wkrótce stało się centrum kulturalnym Pragi. Organizował tam wieczory muzyczne, gdzie wykonywał własne kompozycje. Po śmierci żony wycofał się z życia towarzyskiego, ale nadal pozostał wziętym nauczycielem gry na fortepianie i teorii muzyki. Jego uczniami byli Eduard Hanslick (1825-1904), Jan Václav Voříšek (1791-1825), Joseph Sellner (1787-1843), Johann Friedrich Kittl (1806-1868) i Alexander Dreyschock (1818-1869).

Od 1849 do 1850 r. był zagranicznym członkiem Pruskiej Akademii Sztuk w Berlinie.

Twórczość Tomaschka była dość bogata. Napisał ok. 100 kompozycji, wśród nich operę »Seraphine«, kilka symfonii, sonat, koncertów, fantazji, kantat i liczne pieśni. Wysoko go cenił Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) za udźwiękowienie jego wierszy »22 Goethe-Lieder«.

Literatura


  • Rudolf Müller: Tomaschek, Wenzel Johann. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, s. 431-433.

Linki