Theodor Storm

Hans Theodor Woldsen Storm (ur. 14 września 1817 r. w Husum; zm. 4 lipca 1888 r. w Hanerau-Hademarschen) był niemieckim prawnikiem i pisarzem. (wyznania ewangelickiego)

Theodor Storm
Theodor Storm (1886).
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johann Casimir Storm (1790-1874), prawnik i polityk; matka Lucie Woldsen, jej dziadek pochodził podobno z Polski (wg ADB); - ożenił się 1) w 1846 w Segeberg z Constanze Esmarch (1825-1865), 2) w 1866 r. z Dorotheą Jensen; z 1) małżeństwa miał 7 dzieci, z 2) małżeństwa córkę.

Życiorys

Jesienią 1821 r. Theodor Storm rozpoczął naukę w szkole prywatnej (Klippschule), od 1826 do 1835 r. uczęszczał do gimnazjum Husumer Gelehrtenschule i przez 3 semestry do gimnazjum Katharineum w Lubece, gdzie jego nauczycielem był Johannes Classen (1805-1891).

Od 1837 r. studiował prawo na uniwersytecie w Kilonii, gdzie był członkiem stowarzyszenia studenckiego Corps Holsatia Kiel. Od Wielkanocy 1838 r., przez 3 semestry kontynuował studia w Berlinie. Jesienią 1839 r. wrócił do Kolonii i wtedy zaczęła się jego przyjaźń z braćmi Theodorem (1817-1903) i Tycho Mommsen (1819-1900), z którymi zgromadził zbiór szlezwik-holsztyńskich pieśni, baśni i sag. We wrześniu 1843 r. opublikowali wspólnie książkę "Liederbuch dreier Freunde", która zawierała wiersze przez nich napisane.

Storm wrócił w 1843 r. do Husum i otworzył kancelarię adwokacką. Jednak jego nieprzejednana wrogość wobec Danii spowodowała, że mimo zawartego pokoju w 1852 r. między Danią a Prusami, w 1852 r. duński minister Frederik Ferdinand Tillisch (1801-1889) cofnął mu prawo wykonywania zawodu adwokata. Jesienią 1853 r. został asesorem w Poczdamie. Pomimo grona licznych znajomych czuł się tutaj obco. Utrzymywał kontakty ze światem berlińskich poetów i artystów. W grupach literackich "Rütli" i "Tunnel" spotkał m.in. Theodora Fontane (1819-1898), Franza Kuglera (1808-1858), Paula Heyse (1830-1914), Adolpha von Menzela (1815-1905), Wilhelma von Merckela (1803-1861) i Moritza Lazarusa (1824-1903).

W latach 1856-1864 przebywał w Heiligenstadt (Turyngia), gdzie był sędzią okręgowym. Po przegranej Danii w wojnie duńsko-pruskiej w 1864 r. społeczeństwo Husum powołało Storma na landwójta. W 1867 r., po aneksji Szlezwik-Holsztynu i w wyniku pruskiej reformy administracji został sędzią sądu rejonowego, a w 1879 radcą sądu rejonowego. Około 1870 r. przebywał w jego domu przyszły założyciel socjologii Ferdinand Tönnies (1855-1936), z którym później się przyjaźnił. Od 1877 r. Strom korespondował ze Szwajcarskim pisarzem Gottfriedem Kellerem (1819-1890).

W maju 1880 r. Theodor Storm przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Hademarschen koło Hanerau. Tutaj powstały jego nowele: "Die Söhne des Senators" (1880), "Der Herr Etatsrat" (1881), "Hans und Heinz Kirch" (1882), "Zur Chronik von Grieshuus" (1884), "Ein Doppelgänger" (1887) i "Ein Bekenntnis" (1887). W maju 1886 r. odbył podróż do Weimaru i odwiedził przy tej okazji dyrektora tamtejszego nowo powstałego archiwum Goethego Ericha Schmidta (1853-1913). Po powrocie rozpoczął pracę nad ostatnią nowelą "Der Schimmelreiter" (1888).

Theodor Storm zmarł 4 lipca 1888 r. na raka żołądka w Hademarschen i został pochowany w Husum na cmentarzu "St. Jürgen".

Znaczenie

Theodor Storm uważany jest za najwybitniejszego niemieckiego przedstawiciela "mieszczańskiego" względnie "poetyckiego realizmu", przy czym sławę przyniosły mu oprócz wierszy jego nowele. Nowela "Der Schimmelreiter" jest często stosowana jako lektura podczas lekcji języka niemieckiego, a na jej kanwie nakręcono kilka filmów.

Na podstawie wiersza Storma "Die Stadt" Husum jest do dzisiaj znane jako Graue Stadt am Meer. Imieniem Storma nazwano wiele ulic, placów i szkół w wielu miastach Niemiec. Powstało także stowarzyszenie Theodor-Storm-Gesellschaft, liczące dziś 1100 członków, które zajmuje się badaniem jego dzieł i wydaje własne czasopismo naukowe "Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft".

Dzieła (wybór)

  • Der kleine Häwelmann. 1849 (bajka).
  • Immensee. 1849 (nowela).
  • Gedichte. 1852.
  • Im Sonnenschein 1854 (nowela).
  • Bulemanns Haus. 1862 (bajka).
  • Pole Poppenspäler. 1874 (nowela).
  • Waldwinkel 1874 (nowela).
  • Der Schimmelreiter. 1888 (nowela)

Literatura

  • Paul Schütze: Theodor Storm. Sein Leben und seine Dichtung. Berlin 1887.
  • Schmidt, Erich: "Storm, Hans Theodor, w: Allgemeine Deutsche Biographie. Tom 36, 1893, s. 448-456, online.

Linki