Sophie Eleonore Walther


Sophie Eleonore Walther (po wyjściu za mąż Sophie Eleonore Achenwall; ur. 6 stycznia 1723 r. w Gießen; zm. 23 maja 1754 r. w Getyndze) – niemiecka pisarka. (wyznanie ewangelickie)

Genealogia


Ojciec Heinrich Andreas Walther (1696–1748), teolog i pastor, kierownik gimnazjum; matka Marthe Christiane Rube; rodzeństwo Friedrich Andreas (1727–1769), Anne Marie (1734–1744), Jakob Christian (1738– po 1776); – 24 maja 1752 r. poślubiła historyka i prawnika Gottfrieda Achenwalla.

Życiorys


Jako, że ojciec był przekonany, że nauka może służyć wspieraniu religii, przeto udzielane lekcje córkom wykraczały daleko po za wiedzę przeznaczoną dla dziewcząt. Eleonore uczyła się języka francuskiego i łaciny, jak również poznała język grecki i hebrajski, aby móc czytać Pismo Święte w oryginale. Jej zdolności literackie wspierane były przede wszystkim przez matkę i brata Friedricha Andreasa, który namówił siostrę, aby swoje »Gedanken in gebundener Rede auf die Religions-Spötter und Gottes-Läugner« (1749) zaprezentowała Niemieckiemu Towarzystwu w Getyndze (niem. Deutsche Gesellschaft in Göttingen). W dowód uznania przyjęto ją 2 sierpnia 1749 r. do towarzystwa językowego jako członka honorowego. Po ukazaniu się w 1750 r. jej jedynego zbioru wierszy »Gedichte« podobnie uczyniły towarzystwa w Helmstedt i Jenie.

24 maja 1752 r. poślubiła historyka i prawnika Gottfrieda Achenwalla. Szcęście ich trwało krótko, gdyż Eleonore zmarła 23 maja 1754 r. podczas porodu. Mową pamiątkową uczcił ją Johann Matthias Gesner, a jej śmierć stała się inspiracją dla Friedricha Karla von Mosera, który poświęcił jej wiersze i pisma.

Dzieła (wybór)


  • Gedanken in gebundener Rede auf die Religions-Spötter und Gottes-Läugner. 1749.
  • Gedichte. 1750.
  • Die herzogliche deutsche Gesellschaft zu Helmstädt antwortet auf die verbindliche Zuschrift der Hochedelgebohrnen Jungfer [Traugott Christiane Dorothee Löber] aus Altenburg. 1750.
  • Meisterstücke moralischer Abhandlungen Englischer und Deutscher Sittenlehrer. 1753.

Literatura


  • Gustav Roethe: Waltherin, Sophie Eleonore w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, s. 124.