Sebastian Henricpetri


Sebastian Henricpetri (znany także jako Sebastian Petri; ur. w 1546 r. w Bazylei; zm. w 1627 r. tamże) - szwajcarski drukarz spokrewniony z drukarzem i snycerzem z Norymbergi Johannesem Petreiusem.

Genealogia


Ojciec Heinrich Petri (1508-1579), drukarz i wydawca w Bazylei; matka Dorothea Hütschy; bracia m.in. Adam Henricpetri (1543-1586) i Sixtus Henricpetri (1547-ok. 1579); - ożenił się 1) w 1583 r. z Marią Irmi (zm. 1605), 2) z Elisabeth Löffel.

Życiorys


Sebastian uczył się w szkole w Bazylei i m.in. u humanisty Gilberta Cousina (1506-1572) w Nozeroy (Burgundia), po czym praktykował w oficynie ojca. Od 1569 r. prowadził razem z bratem Sixtusem zakład wydawniczy ojca. Po śmierci brata zajmował się nim samodzielnie, ale ojciec nadal pełnił kontrolę nad drukarnią. W 1566 r. oficyna wydrukowała drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika (1473-1543), książki która została pierwszy raz wydana w Norymberdze w 1543 r. w ilości 500 egzemplarzy. Od 1572 r. drukował liczne łacińskie i niemieckie dzieła, wśród nich wiele książek historycznych. Wskutek trwającej wojny trzydziestoletniej firma podupadła. Po jego śmierci oficyna działała do 1659 r., kiedy to spadkobiercy linii Henricpetri zaoferowali na jesiennych targach we Frankfurcie firmę do sprzedaży. W 1660 nabył ją drukarz bazylejski Jacob Bertsche.

W okresie swojej działalności wydrukował ok. 300 dzieł. Ilustracje do nich wykonywali m.in. Tobias Stimmer (1539-1584) i Gregorius Sickinger (1558-1631). Jednym z jego najbardziej znanych współpracowników i korektorów był autor i wydawca Nicolaus Höniger.

W celu uhonorowania zasłużonej rodziny drukarzy nazwano ich imieniem ulicę Henric-Petri-Strasse w Bazylei w pobliżu placu Bankenplatz.

Literatura


  • Heinrich Pallmann: Henricpetri. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, s. 520-522.

Linki