Rudolf Kittel

Rudolf Kittel (ur. 28 marca 1853 w Eningen unter Achalm (Wirtembergia); zm. 20 października 1929 w Lipsku) – niemiecki teolog ewangelicki.

Genealogia

Ojciec Karl (1819–61), nauczyciel; matka Pauline z domu Mündler (1818–97); – ożenił się w Ludwigsburgu w 1882 z Emilie z domu Groß (1860–1914); miał 2 synów Theodora (1883–1970) i Gerharda (1888–1948).

Życiorys

Kittel studiował teologię ewangelicką na uniwersytecie w Tybindze. Istotny wpływ wywarli na niego teolog Johann Tobias Beck (1804–1878) i historyk Carl Heinrich von Weizsäcker (1822–1899). Po studiach pracował jako repetent w dziedzinie filozofii w Tübinger Stift, a od 1881 był nauczycielem religii w Karlsgymnasium w Stuttgarcie. W 1888 r. został powołany na uniwersytet we Wrocławiu, gdzie spotkał orientalistę Eduarda Meyera (1855–1930). Dzięki niemu zainteresował się starożytnym światem Izraela. W 1893 r. przybył do Wrocławia Friedrich Delitzsch (1850–1922), u którego studiował język akadyjski. W 1898 r. przeniósł się na uniwersytet do Lipska, na którym pracował do końca życia. W latach 1902–06 pracował nad pierwszym wydaniem Biblii Hebraica, która odtąd łączona jest z jego nazwiskiem (Biblia Hebraica Kittel, BHK).

Powstały w tym czasie spór Bibel-Babel-Streit oddalił go zupełnie od Delitzscha, z którym dotychczas łączyły go stosunki przyjacielskie. Nie zgadzał się z teorią, którą Delitzsch przedstawił 13 stycznia 1902, a wedle której religia żydowska i Stary Testament mają korzenie babilońskie. Punktem zwrotnym w pojmowaniu Starego Testamentu była dla Kittela podróż do Palestyny w 1907 r., której owocem oprócz drobnych pism o tematyce archeologicznej było przede wszystkim zupełnie nowe opracowanie Geschichte der Hebräer (1888/92, Historia Hebrajczyków). Książka ta ukazała się pt. Geschichte des Volkes Israel (2 tomy, 1909 i 1912, Historia ludu Izraela) i jeszcze kilka razy była przez niego przerabiana.

Dzieła (wybór)

  • Biblia Hebraica (BHK), 1909.
  • Die Alttestamentliche Wissenschaft in ihren wichtigsten Ergebnissen mit Berücksichtigung des Religionsunterrichts, 1910.
  • Die Alttestamentliche Wissenschaft in ihren wichtigsten Ergebnissen dargestellt, 1917.
  • Die Religion des Volkes Israel, 1921.
  • Geschichte des Volkes Israel, 1923.
  • Gestalten und Gedanken in Israel, 1925.

Literatura

  • Helmut Engel: Kittel, Rudolf w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 11, Duncker & Humblot, Berlin 1977, ISBN 3-428-00192-3, s. 692 f. (online).

Linki