Richard Pfeiffer

Richard Friedrich Johannes Pfeiffer (ur. 27 marca 1858 w Zdunach; zm. 15 września 1945 w Lądku-Zdroju) – niemiecki lekarz, higienista i bakteriolog. (wyznanie ewangelickie)

Richard Pfeiffer
Richard Pfeiffer.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

  • Ojciec: Otto (ur. 1827) z Wrocławia (niem. Breslau), pastor;
  • Matka: Natalie Jüttner (ur. 1826) z Bolkowa (niem. Bolkenhain);
  • Ożenił się: w 1891 z Elisabeth Teubner.

Życiorys

Richard Pfeiffer ukończył gimnazjum w Świdnicy (niem. Schweidnitz) i studiował w Instytucie Medyczno-Chirurgicznym Fryderyka Wilhelma w Berlinie, gdzie w 1880 r. uzyskał tytuł doktora. Do 1889 r. pracował jako lekarz wojskowy. Od 1887 do 1891 r. był asystentem Roberta Kocha (1843–1910), w 1891 r. habilitował się z zakresu bakteriologii oraz higieny i objął kierownictwo naukowe w berlińskim Instytucie Chorób Zakaźnych (Institut für Infektionskrankheiten). W 1894 r. otrzymał tytuł profesora.

Richard Pfeiffer brał udział w 1897 r. m.in. razem z Robertem Kochem i Georgiem Gaffkym (1850–1918) w komisji ds. badania dżumy w Indiach, a w następnym roku razem z Robertem Kochem podróżował do Włoch, aby zbadać przypadki malarii. W 1899 r. został profesorem higieny na uniwersytecie w Królewcu (niem. Königsberg), w 1909 r. powołano go do Wrocławia, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1925 roku.

Dokonania naukowe

Obszarami działalności Roberta Pfeiffera były bakteriologia i immunologia. Jako pierwszy opisał bakteriolizę, nazywaną też fenomen Pfeiffera lub fenomen Isajewa-Pfeiffera - zjawisko rozpuszczania się komórek bakteryjnych. W 1892 r. odkrył bakterię Haemophilus influenzae, która do czasu odkrycia wirusa grypy uważana była za jej przyczynę. Cztery lata później odkrył bakterię Micrococcus catarrhalis nazwaną później Moraxella catarrhalis. Wprowadził pojęcie endotoksyna i jako pierwszy opisał ją i jej działanie. Pracował bezskutecznie nad diagnozowaniem cholery. Rozwijał postępowanie immunizujące przeciw tyfusowi, cholerze i dżumie.

Dzieła (wybór)

  • Typhusepidemien und Trinkwasser. Jena : Fischer, 1898.
  • Encyklopädie der Hygiene in zwei Bänden. Leipzig : Verlag von F. C. W. Vogel, 1905.

Literatura

  • Werner E. Gerabek: Pfeiffer, Richard Friedrich Johannes w: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 20 (2001), s. 323.
  • Michael Hubenstorf: Richard Pfeiffer w: Wolfgang U. Eckart i Christoph Gradmann: Ärzte Lexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, 3 wydanie, Springer, Berlin und Heidelberg 2006, s. 259.