Otto Kaiser

Otto Kaiser (ur. 30 listopada 1924 w Prenzlau (Uckermark)) - niemiecki teolog ewangelicki i badacz Starego Testamentu.

Życiorys

Otto Kaiser urodził się jako syn pruskiego urzędnika. Po ukończeniu nauki w gimnazjum w Eberswalde rozpoczął studia medyczne w »Wojskowej Akademii Medycznej« (»Militärärztlichen Akademie«) w Berlinie. Wkrótce jednak wysłany został na front wschodni, gdzie został ranny. Od końca 1945 r. kontynuował studia na uniwersytecie w Tybindze i zapisał się na wykłady z teologii ewangelickiej, filozofii, psychodiagnostyki i egiptologii. Od 1952 do 1954 r. był wikariuszem w szwabskim Balingen, od 1954 do 1958 r. asystentem na uniwersytecie w Tybindze. W 1956 r. doktoryzował się pracą »Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ras Schamra und Israel« (opublikowana w 1959) i habilitował się w 1958 r. pracą »Der königliche Knecht: Eine traditionsgeschichtlich-exegetische Studie über die Ebed-Jahwe-Lieder bei Deuterojesaja«.

W 1960 r. uniwersytet w Marburgu powołał go jako profesora nadzwyczajnego. Od 1963 r. prowadził tam Katedrę Starego Testamentu, którą mimo licznych propozycji pracy na innych uniwersytetach kierował, aż do emerytury w 1993 roku.

Uhonorowany został tytułem doctora honoris causa przez uniwersytety w Jenie, Tartu i Salzburgu. Za zasługi dla nauki otrzymał w 1990 r. »Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec« (niem. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland).

Jego praca stoi w tradycji Rudolfa Bultmanna. Widzi teologię jako "zbadanie ludzkiego rozważania o doświadczeniu boskości w czasie i przestrzeni". Napisał trzytomowe dzieło o teologii Starego Testamentu »Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments. Wesen und Wirkung« oraz wprowadzenie do Starego Testamentu, które są jego sztandarowymi pracami. Szczególną uwagę poświęca »Księdze Hioba«, »Księdze Koheleta«, apokryfom Starego Testamentu i »Mądrości Syracha«. Otto Kaiser uważany jest za znakomitego znawcę starożytnej i nowożytnej filozofii, a szczególnie Kanta, Hegla, a także filozofii Arystotelesa, Platona i Fryderyka Nietzschego.

Obecnie mieszka w Marburgu-Ockershausen.

Dzieła (wybór)

  • Ideologie und Glaube. Eine Gefährdung christlichen Glaubens am alttestamentlichen Beispiel aufgezeigt. 1984.
  • Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments. Wesen und Wirkung. 3 tomy 1993–2003
  • Das Buch Hiob übersetzt und eingeleitet. 2006.
  • Weihnachten im Osterlicht. Eine biblische Einführung in den christlichen Glauben. 2008.
  • Dokumente einer Freundschaft in schwieriger Zeit. Hermann Hupfeld und Johann Wolfgang Bickell. Briefwechsel 1832–1848. wydał i opatrzył wstępem. Historische Kommission für Hessen, Marburg 2010.

Literatura