Martin Hassen


Martin Hassen (także: Hassenius; ur. 27 lipca 1677 w Branderoda; zm. 9 lutego 1750 w Wittenberdze) - niemiecki etyk, polityk i dyplomata.

Życiorys


Hassen uczęszczał do gimnazjum w Naumburgu, Weißenfels i Altenburgu. W 1697 r. wstąpił na uniwersytet w Jenie i od 1700 r. kontynuował studia w Lipsku. Po studiach pracował jako guwerner w Berlinie, w 1707 r. został sekretarzem rosyjskiego posła w Berlinie i w 1710 r. tajnym sekretarzem w gabinecie dworu w Dreźnie. Jako znawca rosyjskiej i pruskiej praktyki państwowej zabiegał od 1710 r. o stanowisko profesora nadzwyczajnego filozofii na uniwersytecie w Wittenberdze. W 1711 r. został profesorem nadzwyczajnym etyki, a w 1712 r. profesorem zwyczajnym etyki, polityki i prawa państwowego. W latach 1718 i 1742 był rektorem uczelni, a w 1743 r. otrzymał nominację na radcę dworu saksońskiego i królewsko-polskiego.

Dzieła (wybór)


  • Entwurf eines politischen Special-Collegii, worinne von den vornehmsten gelehrten Hof und Staatsbediensteten, so wohl bei einheimischen als auswärtigen Verrichtungen, nach der selben Qualitäten und Pflichten gehandelt wird. 1714.
  • Scientia de prudentia morali universa. 1721.
  • Epistola Panegyrica, qua Illustrissimo Excellentissimoque Domino, Domino Iacobo Henrico S.R.I. Comiti de Flemming, Serenissimi Ac Potentissimi Poloniarum Regis ... 1721.
  • Die wahre Staatsklugheit in gewissen Staatsgrundsätzen. 1739.

Literatura


  • Johann Georg Meusel: „Martin Hassen” w Lexikon der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. Gerhard Fleischer d. J., Leipzig, 1805, tom. 5 s. 213.

Linki