Leonhard Hutter


Leonhard Hutter (znany także jako Hütter; ur. w styczniu 1563 roku w Nellingen k. Ulm, zm. 23 października 1616 roku w Wittenberdze) - niemiecki teolog luterański.

Genealogia


Ojciec Leonhard (zm. 1601), z Greding, 1560 ksiądz w Nellingen, 1565 w Ulm; matka Anna Höflich (zm. 1592); - ożenił się 9.10.1599 roku w Ulm z Barbarą z domu Manlich (1565–1615); małżeństwo było bezdzietne.

Życiorys


W 1581 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Strasburgu, gdzie studiował 10 lat, po czym kontynuował je na uniwersytetach w Lipsku, Heidelbergu i Jenie. W 1583 roku uzyskał stopień magistra w Strasburgu, a w 1594 roku promował się na doktora teologii w Lipsku. W 1596 roku został profesorem teologii na uniwersytecie w Wittenberdze obok działających już Ägidiusa Hunniusa Starszego i Polykarpa Leysera. Był trzy razy rektorem uniwersytetu.
Zmarł wskutek udaru mózgu w wieku 53 lat.

Znaczenie


Uważany jako bezwzględny autorytet nauki i zagorzały orędownik Formuły Zgody i Księgi Zgody, który bronił boskiej inspiracji Wyznania Augsburskiego i Formuły Zgody. Zaczął wprowadzać teologię Pisma Świętego (egzegeze teologiczną) z dokładnie uzasadnioną teorią inspiracji biblijnej, którą całkowicie rozwinął dopiero Johann Gerhard. Hutter wyróżnia jeszcze pisma kanoniczne, apokryfy i antilegomeny. Poza tym należy do historii teorii Kościoła i jego funkcji, gdyż po raz pierwszy jasno rozwinął wyobrażenie niewidzialnego Kościoła.
Jego główne dzieło Compendium locorum theologicorum (Teologiczny podręcznik podstawowych pojęć) stało się w 1609 roku podręcznikiem dla wielu uczniów i studentów teologii w saksońskich szkołach książęcych w Naumburgu, Miśni i Grimma. Opisuje naukę wyznaniowo-luterańską Księgi Zgody w sposób systematyczny i w stylu katechizmu. Ostatnie wydanie ukazało się w 2000 roku.

Dzieła (wybór)


  • Disputatio IIII. De communicatione idiomatum. Jenae, 1596.
  • Analysis Methodica Articulorum Confeßionis Augustanae gnēsiōs ac propriè sic appellatae : Complectens Planam Ac Perspicuam Doctrinae Vere Lvtheranae, Adversvs Tvm veterum tùm recentiorum h[a]ereticorum; inprimis verò Iessuitarum & Sacramentariorum strophas ac sophismata assertionem: In Dispvtationes XXIIII. Distribvta: et in Academia VVitebergensi ad disputandum proposita. Witebergae, 1597/99.
  • Exetasis elenktikē abominationis pontificiae in articulo de Ecclesia. Wittenberg, 1598.
  • Problemata duo theologica: I. Fueritne Apostolus Petrus ecclesiae totius caput & princeps, loco Christi, ab ipso Christo constitutus? II. An idem Apostolus Petrus, ut Pontifex & Episcopus Universalis sederit Romae: quidem annis XXV?. Witteberga, 1607.
  • Compendium locorum theologicorum : ex scripturis sacris et libro concordiae ... collectum. Wittebergae, [ok. 1609].

Literatura


Linki