Konrad Arnold Schmid


Konrad Arnold Schmid (ur. 23 lutego 1716 r. w Lüneburgu; zm. 16 listopada 1789 r. w Brunszwiku) - niemiecki pisarz i filolog. (wyznania ewangelickiego).

Genealogia


Ojciec Christian Friedrich Schmid (zm. 1746), rektor gimnazjum Johanneum w Lüneburgu; matka Catharin Margaretha Hölling; - ożenił się 19 kwietnia 1747 r. z Anną Margarethe Raphel (1719-1783), córką superintendenta Georga Raphela; miał 8 dzieci, z których przeżyli go: syn i trzy córki m.in. Dorothea (1751-1799), która poślubiła w 19 października 1777 r. jego kolegę Johanna Joachima Eschenburga (1743-1820).

Życiorys


Konrad Arnold Schmid urodził się 23 lutego 1716 r. w Lüneburgu jako syn rektora gimnazjum Johanneum. Po ukończeniu szkoły w rodzinnym mieście studiował teologię i filologię klasyczną na uniwersytetach w Kilonii, Getyndze i Lipsku. W Lipsku został w 1737 r. doktorem filozofii, gdzie przyłączył się do towarzystwa językowego Deutsche Gesellschaft kierowanego przez Johanna Christopha Gottscheda (1700-1766), później został członkiem kręgu literackiego młodych pisarzy, którzy wydawali założony w Bremie w 1744 r. przez Karla Christiana Gärtnera (1712-1791) tygodnik Neue Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes. W tym czasopiśmie współpracował z Johannem Andreasem Cramerem (1723-1788), Johannem Arnoldem Ebertem (1723-1795), Gottliebem Wilhelmem Rabenerem (1714-1771) i Johannem Adolfem Schlegelem (1721-1793).

Po śmierci ojca 10 czerwca 1746 r. został powołany na jego następcę w gimnazjum Johanneum w Lüneburgu.

W 1761 r. został profesorem teologii i literatury rzymskiej w Collegium Carolinum w Brunszwiku, gdzie już zatrudnieni byli jego znajomi z Lipska Gärtner, Ebert i Justus Friedrich Wilhelm Zachariae (1726-1777). Jego wykłady w Brunszwiku poświęcone były religii i literaturze rzymskiej. Przetłumaczył m.in. Aetna (1769) Corneliusa Severusa.

24 lutego 1777 r. został kanonikiem kapituły Cyriakusstift w Brunszwiku i w 1786 r. radcą konsystorza.

Konrad Arnold Schmid zmarł 16 listopada 1789 r. w Brunszwiku.

Dzieła (wybór)


  • Praefatio de eo quod semper delectat in comicorum fabulis. 1748.
  • Ad audiendam Plauti fabulam capteivei. 1756.
  • Des heiligen Blasius Jugendgeschichte und Visionen. 1786.

Literatura


  • Paul Zimmermann: Schmid, Konrad Arnold. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 31, Duncker & Humblot, Leipzig 1890, s. 686-688.

Linki