Karl Reinhold von Köstlin

Karl Reinhold von Köstlin (ur. 28 września 1819 r. w Bad Urach; zm. 11 kwietnia 1894 r. w Tybindze) - niemiecki teolog ewangelicki, estetyk i historyk literatury. Jako teolog zaliczany jest do szkoły tybińskiej.

Carl Reinhold von Köstlin
Karl Reinhold von Köstlin.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Karl Wilhelm Gottlieb von Köstlin (1785-1854), profesor i efor w Bad Urach; matka Johanne Luise Süskind (1796-1874).

Życiorys

Karl Reinhold von Köstlin uczył się od 1833 r. w seminarium duchownym w Blaubeuren, po czym od 1837 r. studiował teologię, filozofię i historię sztuki w Tübinger Stift i na uniwersytecie w Tybindze. Silny wpływ wywarł tutaj na niego Ferdinand Christian Baur (1792-1860). W Tybindze zawarł przyjaźń z Karlem Christianem Planckiem (1819-1880) oraz Albertem Schweglerem (1819-1857). We wrześniu 1841 r. zdał pierwszy egzamin teologiczny.

W maju 1842 r. urzędował jako wikariusz w Unterlenningen. Od października 1842 do września 1843 r. odbył podróż kandydata na pastora, która prowadziła go do Berlina, Drezna, Wiednia i Monachium. Po podróży został repetentem w seminarium w Blaubeuren i w kwietniu 1846 r. privatdozentem w Tübinger Stift. W 1849 r. został doktorem filozofii i privatdozentem na uniwersytecie w Tybindze, w 1853 r. profesorem nadzwyczajnym i w 1863 r. profesorem zwyczajnym.

Mimo, że jego prace teologiczne cieszyły się powodzeniem, postanowił w 1858 roku przejść na wydział filozoficzny jako następca Friedricha Theodora Vischera (1807-1887) i objął katedrę estetyki i historii sztuki. Już w 1856 r. opracował 5 część »Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen« Vischera o muzyce. Teraz zajął się »Faustem« Johanna Wolfganga von Goethego (1749-1832) i pierwszym wydaniem krytyczno-historycznym dzieł Friedricha Hölderlina (1770-1843). Karl Reinhold von Köstlin wydał też pisma swego zmarłego wcześnie przyjaciela Alberta Schweglera »Geschichte der Philosophie im Umriss : ein Leitfaden zur Übersicht « (1857) i »Geschichte der griechischen Philosophie« (1859). W 1873 r. wygłosił mowę podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Johanna Ludwiga Uhlanda (1787-1862) w Tybindze. »Aesthetik« Köstlin różniła się od tej Vischera rezygnacją z filozoficznego usystematyzowania.

Köstlin poruszał kwestię oceny muzyki Richarda Wagnera (1813-1883). Jako jeden z pierwszych zawodowych estetyków docenił kompozycję Wagnera w 1877 r. w piśmie »Der Ring des Nibelungen; seine Ideen, Handlung und musikalische Composition«. Zajmował się także edycją dzieł Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791), w której pierwszy raz pojawiło się, dzisiaj powszechnie stosowane, imię wielkiego artysty Amadeus. Do tej pory w odniesieniu do Mozarta używano imion Amadeo, Amadé, Wolfgang Amadé.

Dzieła (wybór)

  • Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis und die verwandten neutestamentlichen Lehrbegriffe. 1843.
  • Der Ursprung und die Komposition der synoptischen Evangelien. 1853.
  • Göthe's Faust, seine Kritiker und Ausleger. 1860.
  • Sendschreiben an Hr. Prof. Heinrich Düntzer in Köln. 1861.
  • Über den historischen und mythischen Doktor Faust und die Goethe'sche Faustdichtung : ein Vortrag. 1866.
  • Aesthetik. 1869.
  • Hegel in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung für das deutsche Volk. 1870.
  • Geschichte der Ethik. 1887.

Literatura

  • Eugen Schneider: „Köstlin, Karl Reinhold (von).” W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 51, Duncker & Humblot, Leipzig 1906, s. 343, online.

Linki