Karl Müller


Karl Wilhelm Ludwig Müller (także Carl Müller lub Charles Müller; ur. 13 lutego 1813 w Clausthal; zm. w 1894 w Getyndze) – niemiecki filolog klasyczny, paleograf, historyk i kartograf.

Życiorys


Karl Müller pochodził z rodziny kupieckiej. Razem z bratem Theodorem (1816–1881) studiował na uniwersytecie w Getyndze, na którym później Theodor uczył jako romanista i anglista. W 1836 r. doktoryzował się dysertacją De Aeschyli Septem contra Thebas, po czym pracował jako nauczyciel w gimnazjum w Clausthal. W 1840 r. zrezygnował z posady nauczyciela i udał się do Paryża, gdzie pracował jako prywatny uczony. Podróże badawcze prowadziły go do Hiszpanii, Londynu, Rzymu i Konstantynopolu, gdzie szukał w archiwach manuskryptów antycznych autorów. Od 1869 r. Müller mieszkał przeważnie w Hanowerze.

Müller stał się znany przede wszystkim dzięki wydaniu pięciotomowego dzieła Fragmenta historicorum Graecorum (1841–1884). W dziele tym udział mieli także jego brat (tom 1) i Victor Langlois (1829–1869) (tom 2 i 5). Praca ta straciła na znaczeniu dopiero po nowym opracowaniu zachowanych fragmentów greckich pism przez Felixa Jacobyego (1876–1959) w Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrHist). Uznanie przyniosła mu też publikacja Geographi Graeci minores (GGM, 1855–1861), której kontynuacją był wydany w latach 1872–74 w Londynie atlas starej geografii An atlas of ancient geography zawierający 50 map. Opracował w nim nie tylko ówczesną wiedzę filologiczną, lecz także archeologiczną.

Dzieła (wybór)


 • Fragmenta historicorum Graecorum, Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit, indicibus instruxit Carolus Müllerus, 5 tomów, Paris 1841-1884, (Scriptorum graecorum bibliotheca, tomy 34, 37, 40 i 59).
 • Diodori Siculi Bibliothecae historicae quae supersunt, éd. grecque et trad. latine par Ludwig Dindorf et Karl Müller, Paris, 1842-1844, 2 tomy (Scriptorum graecorum bibliotheca, tomy 17 i 21).
 • Herodoti Historiarum libri IX, éd. grecque et trad. latine par Wilhelm Dindorf et Karl Müller, Paris, 1844 (Scriptorum Graecorum bibliotheca, tom 22).
 • Arriani Anabasis et Indica. Scriptores rerum Alexandri Magni [Historiens d'Alexandre], éd. grecque et trad. latine par Jean-Frédéric Dübner et Karl Müller, Paris, 1846 (Scriptorum graecorum bibliotheca, tom 25).
 • Orationes Attici, éd. grecque et trad. latine par Johann Georg Baiter, Ernst Anton Julius Ahrens et Karl Müller, Paris, 1846-1854, 2 tomy (Scriptorum Graecorum bibliotheca, tomy 27 i 43).
 • Flavii Josephi Opera, éd. grecque et trad. latine par Wilhelm Dindorf, Jean-Frédéric Dübner, Karl et Theodor Müller, Paris, 1845-1847, 2 tomy (Scriptorum Graecorum bibliotheca, tomy 23 i 32).
 • Strabonis Geographica. Graece cum versione reficta, éd. grecque et trad. latine par Karl Müller et Jean-Frédéric Dübner, Paris, 1853-1858 [?], 2 tomy (Scriptorum Graecorum bibliotheca, tom 41).
 • Geographi Graeci minores. Tabulae in Geographos graecos minores instructae, pars prima, Paris, 1855 (Scriptorum graecorum bibliotheca, tom 45).
 • Geographi Graeci minores, e codicibus recognovit, prolegomenis annotatione indicibus instruxit tabulis aeri incisis illustravit, vol. 1, éd. grecque et trad. latine par Karl Müller, Paris, 1855 (Scriptorum graecorum bibliotheca, tom 44).
 • Geographi Graeci minores, vol. 2, éd. grecque et trad. latine par Karl Müller, Paris, 1861 (Scriptorum graecorum bibliotheca, tom 54).
 • Claudii Ptolemaei geographia [Bücher1-5], éd. grecque et trad. latine par Karl Müller puis par Curt Theodor Fischer, Paris, 1883-1901, 2 tomy (Scriptorum Graecorum bibliotheca, tomy 65 i 68).
 • Claudii Ptolemaei Geographia. Tabulae XXXVI, Paris, 1901.

Literatura


 • Conrad Bursian: Geschichte der classischen Philologie in Deutschland. Tom 2, München 1883, s. 898–899.

Linki