Karl Lehrs


Karl Ludwig Lehrs (także: Carl Lehrs; ur. 14 stycznia 1802 w Królewcu; zm. 9 czerwca 1878 tamże) – niemiecki filolog klasyczny. (wyznanie mojżeszowe, od 1822 ewangelickie)

Genealogia


 • Ojciec: Pinkus Kaufmann Levi, od 1812 Lehrs (1760–1833), księgarz;
 • Matka: Fanny Jacob (1779–1839);
 • Stan cywilny: kawaler.

Życiorys


Po ukończeniu Friedrichskollegium w Królewcu, gdzie był uczniem Karla Lachmanna (1793–1851), Karl Lehrs rozpoczął studia filologiczne na tamtejszym uniwersytecie. Jego nauczycielem był Christian August Lobeck (1781–1860), uczeń wiodącego wówczas filologa klasycznego Gottfrieda Hermanna (1772–1848). W 1822 r. zdał egzamin dla nauczycieli gimnazjalnych i po uzyskaniu tytułu doktora w 1823 r. uczył w gimnazjum w Gdańsku. W tym czasie połączyła go dożywotnia przyjaźń z Augustem Meineke (1790–1870). W następnym okresie uczył w Kwidzynie i od 1825 r. w Friedrichskollegium w Królewcu. W 1831 r. habilitował się na uniwersytecie w Królewcu, gdzie od 1835 r. był Privatdozentem i od 1845 r. profesorem zwyczajnym filologii.

Praca naukowa Karla Lehrsa ukształtowana została przez krytycznego ducha szkoły Hermanna. W centrum jego uwagi znajdowały się krytyka tekstu, analiza językowa i metryczna oraz egzegeza. Pionierskie stały się jego studia dotyczące Arystarcha z Samos i prac uczonych antycznych nad tekstami Homera, których rekonstrukcja udała mu się w wyniku zachowanych scholionów – komentarzy i uwag typu filologicznego i historycznego zachowanych na marginesach greckich i łacińskich rękopisów. Godne zauważenia jest, że Karl Lehrs opowiadał się przeciw wywodzącej się od Friedricha Augusta Wolfa (1759–1824) analitycznej metodzie badań homerowskich XIX wieku, w szczególności przeciw teorii pojedynczych pieśni Lachmanna. Zamiast tego obstawał przy autorstwie Homera całej Iliady.

Dzieła (wybór)


 • De Aristarchi Studiis Homericis. 1833.
 • Quaestiones Epicae. 1837.
 • De Asclepiade Myrleano. 1845.
 • Herodiani Scripta tria emendatiora. 1848.
 • Populäre Aufsätze aus dem Altertum. 1856.
 • Horatius Flaccus. 1869.
 • Die Pindarscholien. 1873.
 • Kleine Schriften. postum 1902.

Literatura


 • Ludwig Friedländer: Lehrs, Karl w: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 18, Duncker & Humblot, Leipzig 1883, s. 152–166.
 • Jula Kerschensteiner: Lehrs, Karl w: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, s. 113. (online).

Linki