Karl David Ilgen

Karl David Ilgen (ur. 26 lutego 1763 r. w Sehna koło Eckartsberga; zm. 17 września 1834 r. w Berlinie) - niemiecki teolog ewangelicki, filolog i pedagog.

Życiorys

Karl David Ilgen jako 13-latek uczył się języka łacińskiego, greckiego i hebrajskiego oraz historii i geografii u pastora w Sehna. Następnie uczęszczał do szkoły miejskiej w Naumburgu, a później tamtejszej szkoły katedralnej (od 1777). W 1783 r.rozpoczął w Lipsku studia filologiczne, gdzie słuchał wykładów z teologii Samuela Friedricha Nathanaela Morusa (1736-1792), Johanna Augusta Dathe (1731-1791), z filologii Friedricha Wolfganga Reiza (1733-1790), Johanna Augusta Ernestiego (1707-1781) i Christiana Daniela Becka (1757-1832). W czasie studiów był domownikiem Dathe, który go wspierał także naukowo.

W grudniu 1789 r. Ilgen objął rektorat szkoły miejskiej w Naumburgu. W 1794 r. został powołany na uniwersytet w Jenie jako następca orientalisty Johanna Eichhorna (1752-1827). Jego wykłady skupiały się na językach orientalnych i objaśnianiu Pięcioksięgu, Psalmów, Księgi Izajasza i Apokryfów Nowego Testamentu. Od 31 maja 1802 do 1831 r. był rektorem w sławnej szkole książęcej Landesschule Pforta w Schulpforte, gdzie jego uczniami byli Georg Ludolf Dissen (1784-1837) i Friedrich Thiersch (1784-1860). W kwietniu 1831 r. przeniósł się do Berlina, gdzie jego jedyny syn od lat pracował jako nauczyciel.

Karl David Ilgen zmarł 17 września 1834 r. w wyniku udaru mózgu.

Dzieła (wybór)

  • Poeseos Leonidae Tarentini specimen : Viro Clarissimo Renato Gotthelfio Loebelio summo in philosophia honores amicorum quorundam nomine gratulaturus ... 1785.
  • Chorvs Graecorvm tragicvs qvalis fverit et qvare vsvs eivs hodie revocari neqveat. 1788.
  • Jobi antiquissimi carminis hebraici natura atque virtutes. 1789.
  • Jobi Antiquissimi Carminis Hebraici Natura Atque Virtutes. 1789.
  • Disquisitio actionis principis in Iliade Homeri. 1791-92.
  • Caroli Davidis Ilgenii, philos. et ll. oo. prof. cett. Opuscula varia philologica. 1796-1797.
  • Opuscula varia philologica. 2 części, 1797.
  • Animadversiones philologicae et criticae in carmen Virgilianum quod Copa inscribitur. 1820.

Literatura

  • Heinrich Kämmel: „Ilgen, Karl David” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, s. 19-23 (online).
  • Michael Tilly: Ilgen, Karl David. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, s. 1263-1265.