Julius von Pflug

Julius von Pflug ( znany także jako Julius von Pflugk; ur. w 1499 r. w Eythra; zm. 3 września 1564 r. w Zeitz) był od 1542 r., aż do śmierci ostatnim katolickim biskupem diecezji Naumburg-Zeitz.

Julius von Pflug
Julius von Pflug.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Caesar von Pflugk, doradca księcia Jerzego Brodatego (1471-1539).

Życiorys

Już w wieku 11 lat immatrykulował na uniwersytet w Lipsku, gdzie był uczniem Petrusa Mosellanusa (1493-1524). Od 1517 r. Pflug kontynuował studia w Padwie i ukończył je w Bolonii.

Po powrocie do domu został kanonikiem w kapitule katedry w Miśni i otrzymywał prebendy z Miśni oraz Naumburga. W tym czasie poznał Gregora Haloandera, którego stał się mecenasem. W 1521 r. powołał go książę Saksonii Jerzy Brodaty jako radcę. W następnym roku został prepozytem w katedrze w Zeitz.

W latach 1528-1529 odbył podróż edukacyjną do Włoch. W 1530 r. towarzyszył Jerzemu Brodatemu na sejmie Rzeszy w Augsburgu, w 1531 r. otrzymał miejsce w mogunckiej kapitule, ale w 1532 r. wrócił do Zeitz. W tym czasie nie odbyło się żadne ważne spotkanie kościelne, w którym nie brał udziału. W Lipsku dyskutował z Filipem Melanchtonem (1497-1560). W następnych latach był dziekanem katedry w Miśni (1537) i w 1539 r. radcą kardynała Albrechta Hohenzollerna (1490-1545). W 1541 r. reprezentował razem z Janem Eckiem (1486-1543) partię katolicką w rozmowach religijnych z protestantami w Ratyzbonie.

W tym samym roku został nowym biskupem Naumburga. Książę elektor Jan Fryderyk I Wettyn (1503-1554) widział w tym nie tylko polityczny, ale także osobisty afront i mianował ze swojej strony biskupem Naumburga ewangelickiego kaznodzieję Nikolausa von Amsdorfa (1483-1565), który przejął faktyczną władzę w biskupstwie. W latach 1542-1547 Pflug przebywał przeważnie na wygnaniu w Moguncji i zajmował się tezami Marcina Lutra (1483-1546). Odzyskał stanowisko dopiero w 1547 r., ale w tym czasie duża część społeczeństwa została już luteranami. Zwrócił się z prośbą do papieża o wyrażenie zgody na przeprowadzanie Wieczerzy Pańskiej pod dwoma postaciami i zatwierdzenie małżeństwa księży w biskupstwie, co zostało zresztą przez papieża odrzucone.

W czerwcu 1546 r. Pflug wziął udział w dysputach religijnych w Ratyzbonie, gdzie dyskutował m.in. z Johannesem Agricolą (1494-1566). Ponieważ tam skutecznie negocjował, został zaproszony przez cesarza w 1548 r. do prac związanych z Interim augsburskim. W 1551 i 1552 r. brał udział w soborze w Trydencie, a w 1557 r. był przewodniczącym podczas rozmów religijnych w Wormacji.

Julius von Pflug zmarł 3 września 1564 r. w Zeitz i został pochowany w tamtejszej katedrze.

Literatura

  • Adolf Brecher: Pflugk, Julius. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, s. 688-691.
  • Werner Raupp: Julius von Pflug. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 15, Bautz, Herzberg 1999, ISBN 3-88309-077-8, s. 1156-1161.

Linki