Julius Stern

Julius Stern (pol. także Juliusz Stern; ur. 8 sierpnia 1820 we Wrocławiu; zm. 27 lutego 1883 w Berlinie) – niemiecki kompozytor, dyrygent, skrzypek i pedagog. (wyznanie mojżeszowe)

Julius Stern
Julius Stern.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Moritz Stern (1778–po 1858), handlarz we Wrocławiu; matka N. N.; siostra Julie (ur. przed 1820), pianistka w Berlinie; – ożenił się w 1852 z N.N.; miał 5 dzieci.

Życiorys

Stern pierwsze lekcje gry na skrzypcach pobierał u Ignaza Petera Lüstnera (1793–1873) i od 1828 r. dawał już razem z siostrą Julią, która grała na fortepianie, publiczne koncerty we Wrocławiu. Po przeprowadzce rodziny do Berlina w 1832/33 uczył się tam u Ludwiga Maurera (1789–1878), a po jego odejściu z Berlina u Léona de Saint-Lubina (1805–1850) i Leopolda Ganza (1810–1869). Jako 14 latek został przyjęty przez Carla Friedricha Rungenhagena (1778–1851) do Berlińskiej Akademii Śpiewu (Berliner Sing-Akademie).

W 1835 r. musiał rozpocząć naukę kupiectwa w berlińskiej fabryce jedwabiu. Dzięki pośrednictwu Rungenhagena rozpoczął w 1837 r. naukę kompozycji w Akademii Sztuki. Napisał pierwsze pieśni, które znalazły uznanie zwłaszcza u Felixa Mendelssohna-Bartholdyego (1809–47). W 1843 r. otrzymał królewskie stypendium na dwuletnią podróż edukacyjną, w czasie której najpierw studiował śpiew u Johannesa Aloysa Mikscha (1765–1845) w Dreźnie, potem od 1944 w Paryżu kierował niemieckim towarzystwem śpiewaczym. W 1846 r. wrócił do Berlina i powołał tam do życia w 1847 r. własne towarzystwo śpiewacze. W 1850 r. założył wspólnie z kompozytorem Adolfem Bernhardem Marxem (1795–1866) i pianistą Theodorem Kullakiem (1818–82) pierwszą prywatną szkołę muzyczną w Berlinie, która uzyskała wielkie uznanie. Od 1855 r. aż do śmierci kierował nią sam i nosiła nazwę Konserwatorium Muzyki Sterna (Stern’sches Konservatorium der Musik). Jako następcę Kullaka pozyskał w 1855 r. Hansa von Bülowa (1830–1894). W latach 1869–1871 Stern dyrygował berlińską kapelą symfoniczną i w latach 1873–1874 kierował koncertami w Reichshallen.

Julius Stern został pochowany na cmentarzu Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee.

Literatura

  • Robert Eitner: Stern, Julius w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 36, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, s. 106.
  • Andresen, Geertje: Stern, Julius w Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 25 (2013), s. 271.

Linki

  • Julius Stern w Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls Company.