Joseph von Hammer-Purgstall

Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall (ur. 9 czerwca 1774 r. w Grazu; zm. 23 listopada 1856 r. w Wiedniu) - austriacki poeta, dyplomata i orientalista. Uważany za założyciela naukowego badania historii i kultury Imperium Osmańskiego i pioniera austriackiej orientalistyki. (wyznania katolickiego)

Hammer-Purgstall
Joseph von Hammer-Purgstall.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Joseph Edler von Hammer (szlachcic od 1791, 1738-1818), dworski tłumacz, austriacki radca guberni; matka Maria Anna Schabel (1753-1787); - ożenił się w Wiedniu w 1816 r. z Karoline von Henikstein (1797-1844), córką bankiera; miał syna i 2 córki.

Życiorys

Joseph von Hammer-Purgstall uczęszczał do gimnazjum w Grazu, po czym w wieku 15 lat rozpoczął naukę w Kaiserlich-königliche Akademie für Orientalische Sprachen. Po ukończeniu akademii przetłumaczył encyklopedię tureckiego naukowca Hajji Khalifa i pracował z historykiem Johannesem von Müllerem (1752-1809), który rozbudził jego zainteresowania literackie.

W 1799 r. był pierwszy raz w Stambule. W 1800 r. brał udział w kampanii w Egipcie przeciw Francuzom jako tłumacz i sekretarz brytyjskiego admirała Sir Williama Sidneya Smitha. Towarzyszył mu w Anglii, gdzie uczył się języka angielskiego. Z Anglii wrócił przez Paryż, gdzie spotkał orientalistę Antoine'a-Isaaca Silvestre'a de Sacy (1758-1838), Adelberta von Chamisso (1781-1838) i Wilhelmine von Chézy (1783-1856). W 1801 r. wrócił do Austrii. W latach 1802-1804 był dyplomatą w Konstantynopolu, a od 1806 r. generalnym konsulem w Księstwie Mołdawskim. Konflikt z Metternichem (1773-1859) zakończył jego karierę dyplomatyczną.

W 1811 r. awansował na radcę państwa i nadwornego tłumacza, a w 1817 r. na radcę dworu.

Zmarła w 1834 r. hrabina Johanna Anna Gräfin von Purgstall, żona jego przyjaciela, przekazała mu zamek Hainfeld i stąd pochodzi jego druga część nazwiska.

W 1847 r. doszło do utworzenia Austriackiej Akademii Nauk, o założenie której Hammer-Purgstall starał się od 1810 roku i której był pierwszym prezydentem od 1848 do 1849 roku.

Joseph von Hammer-Purgstall zmarł 23 listopada 1856 r. w Wiedniu i został pochowany na cmentarzu w Klosterneuburg-Weidling.

Znaczenie

Znaczenie Josepha von Hammer-Purgstalla polega przede wszystkim na inspirowaniu i krzewieniu zainteresowania Orientem. Oparte na źródłach dzieło »Geschichte des osmanischen Reiches« (10 tomów, 1827–35, 24 tomy, 1834–36) przyniosło mu naukową sławę. Dzięki tłumaczeniu poezji Szamsuddina Mohammada Hafeza Sziraza »Diwan des Hafis« (1812) wywarł wpływ na Goethego, z którym często jest łączony. Jego gigantyczna próba obszernego przedstawienia arabskiej literatury, którą podjął w ostatnich latach swego życia wywoływała wprawdzie ostrą, ale często niesłuszną krytykę. Pomimo wszystkich wad jego dzieło pozostaje wielkim i wzmogło studiowanie historii, kultury i poezji Orientu nie tylko w Austrii, ale także w Niemczech.

Dzieła (wybór)

  • Diwan des Hafis. tłum z perskiego, 2 tomy, 1812/1813.
  • Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung 2 tomy, 1815.
  • Märchen der 1001 Nacht tłum. z arabskiego, 3 tomy, 1823/1824.
  • Geschichte des osmanischen Reiches. 10 tomów, 1827-1833.
  • Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts der Hidschret. 1850-1856.
  • Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft. 1856.

Literatura