Johann Wilhelm Süvern

Johann Wilhelm Süvern (ur. 3 stycznia 1775 roku w Lemgo; zm. 2 października 1829 roku w Berlinie) - niemiecki pedagog i polityk. (wyznania luterańskiego)

Johann Wilhelm Süvern
Johann Wilhelm Süvern.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys

Johann Wilhelm Süvern był synem pastora i nauczyciela w Lemgo. Od 1793 roku studiował teologię w Jenie, gdzie silny wpływ wywarli na niego poeta Friedrich Schiller, filozof Johann Gottlieb Fichte i filolog Christian Gottfried Schütz. Dalsze studia kontynuował na uniwersytecie w Halle. Spotkanie Friedricha Augusta Wolfa przesądziło, że poświęcił się filologii. W 1796 roku przeniósł się do Berlina do seminarium filologiczno-pedagogicznego kierowanego przez Friedricha Gedike jako kandydat na nauczyciela, gdzie jednocześnie uczył się i sam uczył.

Już w wieku 25 lat został rektorem i pierwszym profesorem w gimnazjum w Toruniu (niem. Thorn). W 1803 roku otrzymał stanowisko dyrektora w gimnazjum w Elblągu (niem. Elbing), a jesienią 1806 roku powołano go na profesora literatury na uniwersytet w Królewcu (niem. Königsberg), gdzie przybył w 1807 roku. W tym czasie po przegranej bitwie pod Jeną do Królewca przybył także król Prus z dworem, oraz przeniesiono tutaj część urzędów państwowych. Wykłady Süverna zwróciły uwagę królowej pruskiej Luisy, która poleciła go Karlowi vom und zum Steinowi.

1 stycznia 1809 roku Johann Wilhelm Süvern został członkiem "Sektion für den Kultus und den öffentlichen Unterricht" (pol. Sekcja kultu i nauczania publicznego) odpowiedzialnym za reformę gimnazjów. Pracował w Królewcu razem z Ludwigiem Nicoloviusem pod kierownictwem Wilhelma von Humboldta, a od grudnia 1809 roku w Berlinie, gdzie spędził resztę życia.

W edykcie Edikt wegen Prüfungen der zu den Universitäten abgehenden Schüler zarządził dla uczniów pragnących studiować, egzamin dojrzałości, który jednakże jeszcze do 1834 roku mógł zostać pominięty przez egzamin wstępny na uczelni.

Wspólnie z Bernhardem Christophem Ludwigiem Natorpem opracował instrukcję Gesamtinstruktion über die Verfassung von Schulen, która zwierała podstawowe wytyczne dla szkół elementarnych (podstawowych) i oparta była na podstawowych myślach Humboldta. Szkoły podstawowe nie powinny być szkołami dla klas niższych i średnich, a stanowić centrum wychowania narodowego młodzieży i powinny być dostępne dla wszystkich. Jego propozycje i projekty powszechnej edukacji stały się podstawą przyszłego szkolnictwa. Chociaż jego przepisy szkolne nie zostały uchwalone, to stały się inspiracją dla utworzonego przez Johannes Schulze pruskiego gimnazjum bezwyznaniowego.

Dzieła (wybór)

  • Pindari Carmen Primum In Psaumidem Sive Olympicorum Quartum Cum Commentarii Specimine. 1796.
  • Über Schillers Wallenstein in Hinsicht auf d. griechische Tragödie. 1800.
  • Trachinierinnen. 1802.
  • Erinnerung an einige merkwürdige Aeußerungen Friedrichs des Großen. 1814.
  • Über Aristophanes Wolken. 1826.
  • Über Aristophanes Drama, benannt das Alter. 1827.

Literatura

  • Wilhelm Dilthey: Süvern, Johann Wilhelm. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 37, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, s. 206-245.
  • Rudolf Lassahn: SÜVERN, Johann Wilhelm. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 11, Bautz, Herzberg 1996, ISBN 3-88309-064-6, s. 231-236.