Johann Friedrich Hahn

Johann Friedrich Hahn (ur. 28 grudnia 1753 roku w Gießen, zm. 30 maja 1779 roku w Zweibrücken) - niemiecki poeta. (wyznania luterańskiego)

Genealogia

Ojciec Johann Christoph (1721–81), urzędnik; matka Maria Sophia Bopp (Popp, zmarła w 1780 roku); kawaler.

Życiorys

W 1761 roku Johann Friedrich Hahn wstąpił do gimnazjum w Zweibrücken, gdzie nauczycielami jego byli Georg Christian Crollius i Friedrich Ludwig Exter. Być może już tutaj poznał Carla Augusta Wilhelma von Closena, z którym przyjaźnił się w Getyndze podczas studiów prawniczych w latach latach 1771-1774.
12 września 1772 roku razem z Gottfriedem Augustem Bürgerem, Johannem Heinrichem Voßem, Johannem Martinem Millerem, Gottlobem Dietrichem Millerem, Johannem Thomasem Wehrsem założył związek Göttinger Hainbund , którego celem była wieczna przyjaźń, ojczyźniane poglądy i wspólne poetyckie dążenia. Na zlecenie związku prowadził korespondencję z Friedrichem Gottliebem Klopstockiem.
11 maja 1774 roku został członkiem loży wolnomularskiej Zu den drei Rosen w Hamburgu, a w czerwcu tegoż roku założył lożę Zum goldenen Zirkel w Getyndze, której mistrzem został 18 lisopada 1774 roku. Trudne warunki finansowe rodziny zmusiły go do powrotu końcem 1774 roku do Zweibrücken. Przy finansowej pomocy przyjaciół rozpoczął w 1775 roku studia teologiczne i ukończył je latem 1776 roku. W grudniu tegoż roku pojechał do Getyngi, aby być w ostatnich godzinach śmierci swojego przyjaciela Closena. Johann Friedrich Hahn coraz bardziej izolował się od ludzi i pogrążał w hipochondrię. Wydaje się zatem, że w ostatnich latach życia nie wykonywał żadnego zawodu.
Przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie obłąkanie.

Znaczenie

Kilka jego wierszy ukazało się w czasopiśmie wydawanym przez Heinricha Christiana Boie Göttinger Musenalmanach, a inne zostały opublikowane w antologii Mathissona. Pisał ody i epigramaty. Jako poeta stał między Friedrichem Leopoldem Stolbergiem a Ludwigiem Hölty.
Namiętny podziw dla Klopstocka skierował go w kierunku od patriotycznych, które przez przyjaciół uważane były za idealne. W związku z jego patriotycznymi poglądami został nazwany przez Johanna Heinricha Voßa Teuthard (twardy Niemiec). Hahn spośród członków związku Göttinger Hainbund był najbardziej burzliwym i napierającym pisarzem. Z drugiej strony Johann Friedrich Hahn miał jednakże udział w ukształtowaniu wrażliwej ody. Epigramy stanowiły część walki Klopstocka przeciw Christophowi Martinowi Wielandowi. Rosnąca w nim melancholia i tęsknota śmierci znalazła wyraz w jego wierszach. Jego spuścizna literacka została zniszczona na jego prośbę przez jego siostrę, dlatego nie jest też pewne czy przez niego zostały napisane „Deutschen Erzählungen“, epos „Hermann“ i tłumaczenie Osjana.

Dzieła (wybór)

  • Gedichte und Briefe von Johann Friedrich Hahn. Gesammelt von Carl Redlich. W: Beiträge zur deutschen Philologie. Julius Zacher dargebracht als Festgabe zum 28. October 1879. Halle 1880, strony 246–266.

Literatura