Johann Christoph Muhrbeck


Johann Christoph Muhrbeck (ur. 7 stycznia 1733 roku w Lund; zm. 15 stycznia 1805 roku w Greifswaldzie) - szwedzko-pomorski filozof.(wyznania ewngelickiego)

Życiorys


Johann Christoph Muhrbeck był synem Lorenza Murbecka, doktora teologii i superintendenta w Karlskrona. Po ukończeniu studiów w Lund i Greifswaldzie pracował jako nauczyciel w Cadetten-Institut w Karlskrona. Od 1760 roku był adiunktem na wydziale filozoficznym uniwersytetu w Greifswaldzie. Prowadził wykłady z filozofii i matematyki. W 1767 roku został profesorem filozofii praktycznej, od 1792, po śmierci Petera Ahlwardta również filozofii teoretycznej. Rektorem uczelni był w 1778, 1793 i 1803 roku.

Muhrbeck był zwolennikiem filozofii Christiana Wolffa i zdecydowanym przeciwnikiem Immanuela Kanta.

Jego wybitnym uczniem był Ludwig Gotthard Kosegarten

Dzieła (wybór)


  • ¬Diss. philos.¬ de ficto hominis sensu morali, 1769.
  • Theses ex jure naturali, communionem primaevam et primordia dominii imprimis spectantes, 1782.
  • De logica, eaque sobrie et utiliter tractanda, 1793.

Literatura