Horst Lange


Horst Lange (ur. 6 października 1904 r. w Legnicy (wówczas niem. Liegnitz); zm. 6 lipca 1971 r. w Monachium) - niemiecki pisarz. (wyznania ewangelickiego, od 1909 r. katolickiego)

Genealogia


Ojciec Ernst (ur. 1873), sierżant, pisarz regimentu; matka Amalie Braetsch, modystka; - ożenił się w 1933 r. z poetką Odą Kraus (1900-1988, pseudonim Oda Schaefer).

Życiorys


Lange po ukończeniu szkoły średniej w Legnicy studiował w latach 1925-30 historię sztuki, literaturoznawstwo i teatrologię w Berlinie i Wrocławiu. Od 1931 r. pracował jako wolny pisarz w Berlinie, gdzie przyłączył się do kręgu skupionego wokół czasopisma Die Kolonne, do którego należeli podobnie myślący autorzy m.in. tacy jak: Günter Eich (1907-1972), Peter Huchel (1903-1981) i Erich Kästner (1899-1974). W 1940 r. został powołany do wojska, w 1941 r. wysłano go na front do Rosji i pod Moskwą został ciężko ranny w głowę. Po wojnie żył w Mittenwald, od 1950 r. w Monachium.

Znaczenie Lange leży zwłaszcza w jego prozie. Swoim głównym dziełem, powieścią »Schwarze Weide« (1937) oraz z »Ulanenpatrouille« (1940) reprezentuje w obrębie pisarzy, którzy nie emigrowali, pewną specyficzną w danym okresie postawę, kiedy próbuje wyrazić swoje osobiste odrzucenie ówczesnego zaślepienia przez zachowanie klasycznie szanowanej formy wyrażenia. Ontologizujący sposób przedstawienia postaci, karczmarza Smroczka w »Schwarze Weide« jako zdemonizowanego "naganiacza piekła" koresponduje z pojmowaniem klasyczności, które nadaje transcendentalno-utopijny rozmiar formalnemu układowi. Dzieło to kieruje się ideami stylu modernizmu sprzed 1914 r. i unika prawie całkowicie gwarowego sposobu mówienia. Jednak proza Langego przedstawia istotny przykład regionalnie określonej, ale nie prowincjonalnej literatury, której klasycyzm został ukształtowany przez kraj i ludzi, zwłaszcza Śląska. Jego liryka porusza zasadnicze kwestie egzystencji człowieka. Opublikowany w 1979 r. pamiętnik »Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg« oddaje, chociaż całkiem prywatnie, pouczający obraz pewnego czasu.

Na jego temat monografię pt. »Horst Lange« napisał w 1967 r. Arno Lubos (1928-2006).

Dzieła (wybór)


  • Die Gepeinigten. Opowiadanie 1933.
  • Schwarze Weide. Powieść, 1937.
  • Ulanenpatrouille. Powieść, 1940.
  • Die Leuchtkugeln. Opowiadanie, 1944.
  • Aus dumpfen Fluten kam Gesang. Wiersze, 1958.
  • Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg. Pamiętnik, 1979.

Literatura


  • Walter Dimter: Lange, Horst. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 13, Duncker & Humblot, Berlin 1982, ISBN 3-428-00194-X, s. 561.

Linki