Hermann Tast

Hermann Tast (także jako Harmen Tast; ur. w 1490 roku w Husum, zm. 11 maja 1551 roku tamże) - pierwszy niemiecki reformator Kościoła w Szlezwiku-Holsztynie. (wyznanie katolickie, później ewangelickie)

Życiorys i znaczenie

Ukończył szkołę katedralną w Schleswigu. Od 1511 roku studiował teologię na uniwersytecie w Wittenberdze u Marcina Lutra. Po ukończeniu studiów wrócił jako wikariusz do Husum i od 1514 roku był duchownym w tamtejszym kościele Marienkirche (Kościół Mariacki).
W 1522 roku po raz pierwszy wygłosił kazanie w luterańskim sensie w Husum i całym Szlezwik-Holsztynie. W związku z tym jego katoliccy koledzy zamknęli przed nim drzwi do kościoła. Od tej pory wygłaszał kazania w prywatnym domu poważanego obywatela miasta Matthiasa Knudsena. Jednakże później, z powodu braku miejsca, kazania wygłaszał na cmentarzu przy kościele. Krąg uzbrojonych obywateli chronił go przy tym, przed atakami katolickich księży i ich zwolenników. Liczba jego zwolenników wciąż rosła. Przyłączyło się do niego dwóch innych wikariuszy Theodor Becker (lub Pistorius) i Franz Hamer, którzy wspierali go w głoszeniu Ewangelii.


Wydany w 1524 roku przez króla duńskiego Fryderyka I Oldenburga edykt tolerancyjny zabraniający wszelkich prześladowań zarówno ewangelików i katolików ze szczególnym uwzględnieniem Husum, bardzo ułatwił dalsze działanie Tasta.

Od 1524 roku Tast prowadził już kazania w Garding śpiewając przy tym pieśni Lutra co zrobiło ogromne wrażenie. W 1526 roku przeprowadził pierwsze reformacyjne kazanie we Flesenburgu - również na wolnym powietrzu. Tutaj ponownie był chroniony przez uzbrojonych obywateli z powodu silnych sprzeciwów księży katolickich. Później jego kolega po urzędzie Gerd Slewert prowadził dalej Reformację we Flensburgu. W 1527 roku został uznany reformacyjny kierunek wiary w Husum.
W 1528 roku uczestniczył w dyspucie religijnej, która pod przewodnictwem króla duńskiego Chrystiana III Oldenburga miała miejsce w Flensburgu między Janem Bugenhagenem i anabaptystą Melchiorem Hofmannem. W 1539 roku został superintendentem na półwyspie Nordstrand (do 1544 roku), a od 1540 roku inspektorem kościelnym w Husum i superintendentem. Na polecenie królewskie kierował w 1542 roku tłumaczeniem porządku kościelnego zaprojektowanego przez Jana Bugenhagena na język dolnosaksoński. Poza tym napisał traktat o dyscyplinie kościelnej, który w 1555 roku był chwalony w Bremie jako „użyteczny i konieczny“. Tast działał, aż do swojej śmierci jako reformator. Jego następcą w Husum został w 1552 roku pochodzący z Brunszwiku uczeń Marcina Lutra Petrus Bockelmann.
W pierwszym okresie działalności nie mógł się pogodzić z myślą o małżeństwie księży, jednak później za namową kolegów zawarł małżeństwo ze swoją kucharką. Miał dwóch synów i jedną córkę.
Pod wpływem działania Tasta również dotychczasowa szkoła została przekształcona w ewangelicką szkołę miejską. Od 1527 roku stała się gimnazjum humanistycznym i zalicza się do najstarszych szkół w Szlezwiku-Holsztynie. Dla upamiętnienia reformatora nosi ona obecnie jego imię i nazywa się Hermann-Tast-Schule.

Literatura

  • Carsten Erich Carstens: Tast, Hermann w: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 37, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, strony 413.
  • Kallsen, Otto: Hermann Tast - Barmen : H. Klein, (1885).

Linki