Heinrich Petri


Heinrich Petri (znany także jako Heinrich von Henricpetri od 1556 r., Heinrich von Henric-Petri od 1556 r.; ur. w 1508 r. w Bazylei; zm. 24 kwietnia 1579 r. tamże) - szwajcarski drukarz i wydawca. (wyznania katolickiego później ewangelicko-reformowanego)

Genealogia


Ojciec Adam Peter Petri (1454-1527), założył drukarnię ok. 1508 r. w Bazylei; matka Anna Selber, córka notariusza w Bazylei; ojczym (od 1529) Sebastian Münster (zm. 1552), hebraista, kosmograf, humanista, geograf i wydawca; - ożenił się 1) w Bazylei w 1529 r. z Dorotheą Hütschy (zm. 1564), byłą zakonnicą, 2) w Bazylei w 1565 r. z Barbarą Brand (zm. 1591), wdową po drukarzu Hieronimie Frobenowi (zm. 1563); z 1) małżeństwa miał 6 synów i córkę m.in. Sebastiana (1546-1627) i z 2) małżeństwa syna i córkę.

Życiorys


Heinrich Petri studiował medycynę w Bazylei i w Wittenberdze. W Bazylei otrzymał doktorat z medycyny. Po śmierci ojca przejął oficynę wydawniczą. W 1512 r. rozpoczął współpracę z Sebastianem Münsterem, który na stałe sprowadził się do Bazylei w 1529 i został głównym autorem wydawnictwa. Wynikiem ich ścisłej współpracy była Cosmographia Münstera, która od 1544 miała 46 wydań w sześciu językach. To, że Bazylea po 1530 objęła przewodnictwo w naukowym wydawnictwie i szerzyła ducha humanizmu w okresie po Reformacji jest w dużej mierze zasługą Heinricha Petri. Ponad sto razy brał udział w targach we Frankfurcie i udało mu się uzyskać statut pierwszej firmy wydawniczej w Bazylei i w obszarze południowych Niemiec oraz Szwajcarii. Unikał polemicznych tematów wyznaniowych, a swoją uwagę skierował na matematyczno-astronomiczne książki. Wydał dzieła Ptolemeusza (1533, 1540, 1541), Mikołaja Kopernika (1566), humanistów włoskich oraz Dodecachordon teoretyka muzyki Henricusa Glareanusa.

Jego dokonania zawodowe znalazły także uznanie społeczne, czego ukoronowaniem była nobilitacja na szlachcica w 1556 r., którą zawdzięczał pośrednictwu anatoma Andreasa Vesaliusa. Po nobilitacji zmienił nazwisko na Henric-Petri a jego firma odtąd nazywała się Henricpetrina.

W 1569 przekazał prowadzenie firmy swoim synom, Sebastianowi i Sixtusowi, ale nadal sprawował pieczę nad przedsiębiorstwem. W 1659 spadkobiercy linii Henricpetri zaoferowali na jesiennych targach we Frankfurcie firmę do sprzedaży. W 1660 nabył ją drukarz bazylejski Jacob Bertsche.

Literatura