Alexander Hegius

Alexander Hegius (ur. ok. 1439 r. w Burgsteinfurt; zm. 27 grudnia 1498 r. w Deventer) był niemieckim humanistą, pedagogiem i członkiem Braci Wspólnego Życia. (wyznania katolickiego)

Życiorys

Alexander Hegius uczęszczał przypuszczalnie do szkoły łacińskiej w Münster i poznał tutaj prawdopodobnie Rudolfa von Langena (1438-1519). Od 1456 do 1463 r. studiował w Rostocku. W 1469 r. był rektorem w szkole "Große Schule" w Wesel i w 1474 r. uczył w szkole przy kolegiacie St. Martin w Emmerich. W Emmerich działał jako prepozyt kolegiaty graf Moritz von Spiegelberg (ur. miedzy 1418 a 1435, zm.1483), propagator humanistycznej edukacji oraz protektor Hegiusa. Hegius przebywał przypuszczalnie w 1479/80, przez pół roku u Rudolfa Agricoli (1444-1485). Dzięki Agricoli został znany w kręgu uczonych interesujących się humanizmem, który spotykał się często w klasztorze cystersów Adwert koło Groningen.

Gdy zmarł Spiegelberg Hegius przeniósł się w 1483 r. do Deventer, gdzie pracował aż do śmierci jako rektor w szkole należącej do kolegiaty Grote of Lebuïnuskerk (niem. Lebuinuskirche), którą zreformował w duchu humanistycznym i wprowadził do szkoły język grecki. Hegius znalazł się pod wpływem devotio moderna (łac. nowa pobożność), mistycznego niemieckiego ruchu odnowy religijnej w XIV i XV wieku, którego uczestnicy dążyli w swojej pobożności do naśladowania Jezusa Chrystusa. Już w późnym wieku został księdzem.

Istotne są jego pisma, choć nie napisał ich dużo, ale jeszcze ważniejsze znaczenie uzyskał jako nauczyciel. Do grona jego uczniów należeli m.in. Erazm z Rotterdamu (1466-1536), Johannes Murmellius (1480-1517) i Hermann von dem Busche (1468-1534).

Dzieła (wybór)

  • Farrago lAtiu[m] olim dicebat[ur] italia eo q[uod] illic Saturnus latuerit pulsus cælo a ioue filio ... 1487.
  • Alexandri Hegii artium magistri Gymnasiarche quondam Daventriensis philosophi presbyteri utriusque lingue docti Dialogi. 1503.

Literatura

  • Ludwig Geiger: Hegius, Alexander. W : Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, s. 283-285, online.
  • Gerhard Theuerkauf: Hegius, Alexander. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, s. 232, online.

Linki