Hans Joachim Ziegeler

Hans Joachim Ziegeler (ur. 28 listopada 1944 roku w Mühlhausen/Thüringen) - niemiecki filolog, mediewista. (wyznanie b.d.)

Życiorys


Ziegeler studiował germanistykę i historię na uniwersytecie w Würzburgu i Tybindze. W 1971 roku zdał pierwszy, a w 1972 roku drugi egzamin państwowy i był asesorem w gimnazjum. Między 1974 i 1991 rokiem był pracownikiem naukowym na seminarium języka niemieckiego na uniwersytecie w Tybindze. W 1981 roku otrzymał tytuł doktora, a w 1991 roku habilitował się. W zastępstwie prowadził katedry na uniwersytetach w Konstancji, Monachium, Kolonii i Aachen a od 1996 roku jest profesorem literatury niemieckiej późnego średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego w Institut für deutsche Sprache und Literatur I (Instytut Języka Niemieckiego i Literatury) na uniwersytecie w Kolonii.

Znaczenie


Ziegeler bada niemiecką literaturę od IX do XVI wieku w kontekście historycznym, kulturalnym i środowiskowym (literatura w mieście, na dworach późnego średniowiecza), poezję maryjną. Zajmuje się historią opowiadań, teorią gatunku i historią podania (tradycji).

Dzieła (wybór)


  • Erzählen im Spätmittelalter, München : Artemis-Verl., 1985.
  • Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters, Tübingen 2004.
  • Chansons de geste im europäischen Kontext Göttingen 2008.
  • Orte der Literatur: Schriften zur Kulturgeschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Köln 2009.

Literatura


  • Hans-Joachim Ziegeler w de.wikipedia.org, online.