Gustav Pfizer

Gustav Pfizer (ur. 29 lipca 1807 w Stuttgarcie; zm. 19 lipca 1890 w Stuttgarcie) – niemiecki pisarz, tłumacz i od 1838 roku redaktor Morgenblatt für gebildete Stände. Zaliczany jest do szwabskiej szkoły poetyckiej. (wyznanie ewangelickie)

Gustav Pfizer
Gustav Pfizer.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys i twórczość

Gustav Pfizer urodził się 29 lipca 1807 roku w Stuttgarcie jako syn dyrektora Najwyższego Trybunału. Od 1813 roku uczęszczał do gimnazjum w rodzinnym mieście, w latach 1821–25 do niższego seminarium teologicznego w Blaubeuren i od 1825 do 1830 roku studiował teologię oraz filozofię w Tybindze. Dzięki licznym talentom należał, do rozsławionego głównie przez Friedricha Theodora Vischera i Davida Friedricha Straußa „Geniepromotion“. Od 1830 roku był wikariuszem w Stuttgarcie, od 1832 repetentem (opiekunem teologicznym) w Tübinger Stift. Po sześciomiesięcznej podróży po Włoszech w 1834 roku, zamieszkał na stałe w Stuttgarcie jako pisarz. W roku 1836/37 redagował Blätter zur Kunde der Litteratur des Auslandes, od 1838 część poetycką Morgenblatt für gebildete Stände i utorował drogę wielu młodym talentom do literackiej kariery. 11 lipca 1836 roku wydział filozoficzny w Tybindze nadał mu tytuł doktora za książkę o Marcinie Lutrze Martin Luthers Leben, która była najlepszą biografią reformatora do czasu ukazania się na ten temat pism Juliusa Köstlina.

W latach 1834–1840 ukazały się jego tłumaczenia poezji angielskiego poety i dramaturga George'a Gordona Byrona. W 1846 roku został profesorem w gimnazjum w Stuttgarcie, gdzie w starszych klasach uczył języka i literatury niemieckiej, religii, historii i propedeutyki filozoficznej. W czasie rewolucji w 1848 roku był jednym z przywódców Związku Ojczyźnianego (Vaterländischer Verein) i od 1849 posłem z Stuttgartu do pierwszego parlamentu Wirtembergii. Końcem 1872 roku przeszedł w stan spoczynku.

Gustav Pfizer zmarł 19 lipca 1890 roku w Stuttgarcie w wyniku apopleksji i został pochowany na tamtejszym cmentarzy Pragfriedhof.

Pisma (wybór)

  • Fünfzehn politische Gedichte, 1831.
  • Gedichte, 1835.
  • Martin Luthers Leben, 1836.
  • Uhland und Rückert, 1837.
  • Der Welsche und der Deutsche, 1844.
  • Geschichte Alexanders des Großen für die Jugend: mit zwei Darstellungen aus Thorwaldsens Alexanderszug und einer Karte der Heerzüge Alexanders, 1846.
  • Geschichte der Griechen, 1847.
  • Die philosophische Propädeutik auf den Gymnasien, 1852.
  • Gereimte Räthsel aus dem deutschen Reich, 1876.

Literatura

Artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.