Gustav Adolph Kietz

Gustav Adolph Kietz (ur. 26 marca 1824 w Lipsku; zm. 24 czerwca 1908 w Dreźnie) – niemiecki rzeźbiarz.

Życiorys

Gustav Adolph Kietz był młodszym bratem malarza portrecisty Ernsta Benedikta Kietza (1815–1892) i starszym bratem rzeźbiarza Theodora Kietza (1829–1898). Studiował od 1841 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie u Ernsta Rietschela (1804–1861), którego został współpracownikiem przy realizacji m.in. pomnika Lessinga i brunszwickiej kwadrygi. Na zlecenie swego nauczyciela nadzorował w Monachium odlewy podwójnego pomnika Goethego i Schillera. Po śmierci Rietschela dokończył w 1861 r. razem Johannesem Schillingiem (1828–1910) i Adolfem von Donndorfem (1835–1916) pomnik Marcina Lutra w Wormacji. Zrealizowany w latach 1861–63 posąg ekonomisty Friedricha Lista (1789–1846) w Reutlingen był jego pierwszą samodzielną pracą.

Gustav Adolph Kietz został w 1864 r. za swoje zasługi honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, a w 1873 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa filozofii.

Dzieła (wybór)

  • Pomnik Johanna Ludwiga Uhlanda (1787–1862) w Tybindze (1873).
  • Pomnik pisarza Karla Gustava Nieritza (1795–1876) w Dreźnie (1878).
  • Pomnik Franza Schuberta (1797–1828) w Stuttgarcie (1878).
  • Pomnik kompozytora Ernsta Juliusa Otto (1804–1877) w Dreźnie (1886, w 1942 przetopiony, w 2010 zrekonstruowany).
  • Pomnik Ernsta Rietschela w Pulsnitz (1890).

Literatura

  • Kietz, Gustav Adolph w Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 20: Kaufmann–Knilling. E. A. Seemann, Leipzig 1927, s. 284–285. (z wykazem dzieł)

Linki

Artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.