Ernst Gundolf


Ernst Gundolf (ur. 24 grudnia 1881 w Darmstadt; zm. 15 maja 1945 w Londynie) – niemiecki pisarz i rysownik. Należał do kręgu skupiającego się wokół Stefana George (1868–1933). Prawie codziennie sporządzał rysunki piórem, a sporadycznie pisał. Prowadził ascetyczne życie i unikał publiki.  Po okresie pobytu w obozie koncentracyjnym opuścił Niemcy i emigrował do Anglii. (wyznanie mojżeszowe)

Genealogia


Ojciec Sigmund Gundelfinger (1846-1910), matematyk, profesor geometrii analitycznej na uniwersytecie w Tybindze i na »Technische Hochschule Darmstadt«; matka Amalie Gunz (1857-1922) z Augsburga; brat Friedrich (1880–1931), poeta, filolog i literaturoznawca.

Dzieła (wybór)


  • Nietzsche als Richter unsrer Zeit, 1923.
  • Zur Beurteilung der Darmstädter Shakespeare-Maske, 1928.
  • Gedichte, 2005.
  • Werke. Aufsätze, Briefe, Gedichte; Zeichnungen und Bilder. Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Jürgen Egyptien. Mit einem Beitrag von Michael Thimann, 2006.

Linki