Johann Diederich Gries


Johann Diederich Gries (ur. 7 lutego 1775 roku w Hamburgu, zm. 9 lutego 1842 roku tamże) - niemiecki poeta i tłumacz. (wyznania luterańskiego)

Genealogia


Ojciec Franz Lorenz (1731–1803), kupiec, senator w Hamburgu; matka Johanna Magdalena (1743–92), córka kupca Jobsta Karla Funcka z Hildesheim; kawaler.

Życiorys


Po nauce zawodu kupca w latach 1793-1795 w Hamburgu Johann Diederich Gries zdecydował się studiować prawo na uniwersytecie w Jenie. Przyjaźń z Johannem Erichem von Bergerem wpłynęła na to, że rozpoczął studia filozoficzne. Już przed promocją w 1800 roku tłumaczył utwory poetyckie przeważnie włoskich liryków. Pierwsze jego publikacje ukazały się w czasopiśmie Musenalmanach Friedricha Schillera i Neue Teutsche Merkur Christopha Martina Wielanda. Chwalony przez Johanna Wolfganga von Goethego i Christopha Martina Wielanda przekład utworów Torquato Tasso rozpoczął jego uznanie jako równorzędnego tłumacza z Augustem Wilhelmem von Schlegelem.
Po promocji odbył podróż do Getyngi, Drezna, Frankfurtu, Hamburga, do Szwajcarii i Mediolanu podczas, której poznał między innymi Josepha von Eichendorffa, Clemensa Brentano, Novalisa, Johanna Ludwiga Tiecka i Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga.
W latach 1824-1827 Johann Diederich Gries mieszkał w Stuttgarcie, gdzie poznał Gustava Schwaba i Johanna Ludwiga Uhlanda. W 1837 roku opuścił Jenę i powrócił do Hamburga gdzie opiekowała się nim aż do śmierci Elisabeth Campe.

Znaczenie


Gries nie był twórczym umysłem. Jego zawodem życiowym było tłumaczenie. Ograniczył się do włoskiej epiki i poezji Pedro Calderóna de la Barca. Wprawdzie za życia opublikował kilka własnych wierszy, które jednakże nie wykroczyły ponad przeciętność. Mając świadomość o przeciętności swego talentu uważał, że „ lepiej dostarczyć dobre tłumaczenia niż przeciętne oryginały”.

Dzieła (wybór)


  • Torquato Tasso's Befreytes Jerusalem . Jena, 1800-1803.
  • Ariosts Rasender Roland. 1804–1808.
  • Schauspiele von Calderon. Berlin, 1815-1842.

Literatura


Linki