Gregor Wilhelm Nitzsch


Gregor Wilhelm Nitzsch (ur. 22 listopada 1790 r. w Wittenberdze; zm. 22 lipca 1861 r. w Lipsku) - niemiecki filolog klasyczny. (wyznania ewangelickiego)

Gregor Wilhelm Nitzsch
Gregor Wilhelm Nitzsch.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Karl Ludwig Nitzsch (1751-1831), profesor teologii w Wittenberdze; matka Luise Elenore Gottliebe z domu Wernsdorf (1757-1826); bracia Christian Ludwig Nitzsch (1782-1837), Karl Immanuel Nitzsch (1787-1868); - ożenił się w Wittenberdze w 1817 r. z Auguste Vogt (1798-1875); synowie Karl Wilhelm (1818-80), historyk, Ernst (1825-77), prawnik.

Życiorys


Po nauce w latach 1806-12 w szkole krajowej Schulpforta Gregor Wilhelm Nitzsch studiował teologię, a później filologię klasyczną u Christiana Augusta Lobecka (1781-1860) na uniwersytecie w rodzinnym mieście. W 1813 r. brał udział jako ochotnik w walkach w Flandrii przeciw Francuzom. Po powrocie został nauczycielem w liceum w Wittenberdze, w 1817 r. konrektorem w gimnazjum Francisceum w Zerbst, w 1820 r. w gimnazjum w Wittenberdze. Opublikowane w następnych latach prace przyniosły mu uznanie i w 1827 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora filologii klasycznej i retoryki na uniwersytecie w Kilonii oraz dyrektora tamtejszego Seminarium Filologicznego, które zorganizował na nowo pod kątem chrześcijańskiego humanizmu.

W 1827 r. został w Kilonii doctorem honoris causa filozofii, w 1836 r. członkiem Królewsko-Duńskiej Akademii Nauk, a w 1837 r. członkiem Akademii Nauk w Getyndze. W 1836 r. otrzymał duńskie odznaczenie Order Danebroga (duń. Dannebrogordenen), które w 1848 r. demonstracyjnie oddał, podobnie jak wystąpił z Duńskiej Akademii Nauk, demonstrując w ten sposób propruską postawę, za co go w 1852 r. pozbawiono zajmowanych stanowisk. W semestrze zimowym 1852/53 został profesorem na uniwersytecie w Lipsku, gdzie zastąpił zwolnionego profesora Otto Jahna (1813-1869). W Lipsku uczył, aż do śmierci w dniu 22 listopada 1861.

Oprócz szkolno-politycznego zaangażowania Nitzsch dał się poznać jako badacz Homera. Wartościowe dla językowego zrozumienie były jego niedokończone »Erklärenden Anmerkungen zu Homers Odyssee« (3 tomy, 1826-40). Gregor Wilhelm Nitzsch był przedstawicielem jedności homeryckich eposów i jednym z najbardziej zdecydowanych przeciwników poglądów reprezentowanych na ten temat przez Friedricha Augusta Wolfa (1759-1824). Widział »Iliadę« i »Odyseję« jako dzieła tego samego autora, w których później wprowadzono drobne zmiany. Jego teza nie wywołała wówczas żadnego oddźwięku, ale broniony przez niego pogląd o planowym ukształtowaniu dzieła wrócił w zmodyfikowanej formie we współczesnych badaniach.

Dzieła (wybór)


  • Platonischer Dialog Ion. 1822.
  • Quaestiones Homericae. 1824.
  • Erklärenden Anmerkungen zu Homers Odyssee. 3 tomy, 1826-1840.
  • Die Sagenpoesie der Griechen kritisch dargestellt. 3 tomy, 1852.
  • Betrachtung zur Geschichte der epischen Poesie der Griechen. 1862.

Literatura


  • Richard Hoche: „Nitzsch, Gregor Wilhelm”. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, s. 718-722, online.
  • Wolfhart Unte: „Nitzsch, Gregor Wilhelm”. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 19, Duncker & Humblot, Berlin 1999, ISBN 3-428-00200-8, s. 294, online.

Linki


  • „Gregor Wilhelm Nitzsch”, w: Professorenkatalog der Universität Leipzig, online.