Hermann Grapow


Hermann Grapow (ur. 1 września 1885 r. w Rostocku; zm. 24 sierpnia 1967 r. w Berlinie) - niemiecki egiptolog.

Hermann Grapow
Hermann Grapow.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys


Po ukończeniu gimnazjum berlińskiego Lessing-Gymnasium Hermann Grapow studiował egiptologię na uniwersytecie w Berlinie u Adolfa Ermana (1854-1937). W 1912 r. doktoryzował się dysertacją » Das 17. Kapitel des ägyptischen Totenbuches und seine religionsgeschichtliche Bedeutung«. Od 1907 r. pracował jako pomocnik w projekcie Ermana »Wörterbuch der ägyptischen Sprache«. Odpowiedzialny był za posortowanie ok. 1,4 mln kartek z położeniami i widokami.

Berlińska Akademia Nauk powołała go w związku z tym projektem w 1922 r. jako urzędnika naukowego. W 1928 r. pod wpływem Ermana otrzymał tytuł profesora honorowego na uniwersytecie w Berlinie. Od 1929 r. prowadził razem z Kurtem Sethe (1869-1934) zajęcia edukacyjne. Po śmierci Kurta Sethe objął kierowanie seminarium egipskim. Po wstąpieniu w 1937 r. do NSDAP został w 1938 r. profesorem zwyczajnym. W lecie 1940 r. został dziekanem Wydziału Filozoficznego i wiosną 1943 r. prorektorem uniwersytetu.

8 czerwca 1938 r. Pruska Akademia Nauk mianowała go członkiem zwyczajnym. W latach 1943-1945 był wiceprezydentem Akademii. W 1947 r. założył razem z Richardem Hartmannem (1881-1965) i Diedrichem Westermannem (1875-1956) Institut für Orientforschung i w 1956 r. został jego dyrektorem jako następca Richarda Hartmanna. W latach 1953 i 1959 otrzymał Nagrodę Narodową NRD.

Po II wojnie światowej Hermann Grapow nadal pracował nad ukończeniem »Słownika języka egipskiego« (Wörterbuch der ägyptischen Sprache). Po jego wydaniu poświęcił się treści egipskich teksów medycznych. Sześć lat po jego śmierci ukazał się w 1973 r. ostatni tom zainicjowanego przez niego dzieła »Zarys medycyny starych Egipcjan« (Grundrisse der Medizin der alten Ägypter).

Dzieła (wybór)


  • Aegyptisches Handwörterbuch. 1921, z Adolfem Ermanem.
  • Anatomie und Physiologie. 1954.
  • Kranker, Krankheiten und Arzt. Vom gesunden und kranken Ägypter, von den Krankheiten, vom Arzt und von der ärztlichen Tätigkeit. 1956.
  • Die medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschreibung autographiert. 1958.
  • Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen. 1959, z Hildegard von Deines.
  • Wie die alten Ägypter sich anredeten, wie sie sich grüssten und wie sie miteinander sprachen. 1960.

Literatura


Linki