Gottlob Samuel Nicolai


Gottlob Samuel Nicolai (ur. 25 października 1725 r. w Berlinie; zm. 26 marca 1765 r.) - niemiecki teolog ewangelicki i filozof.

Genealogia


Ojciec Christoph Gottlieb (zmarł w 1752 roku), pomocnik handlowy u Gottfrieda Zimmermanna w Wittenberdze, potem księgarz i wydawca w Berlinie; matka Maria Justine Zimmermann (zmarła w 1738 roku), córka księgarza; miał 3 braci między innymi Gottfrieda Wilhelma (zmarł w 1758 roku), księgarza i wydawcę w Berlinie i Christopha Friedricha Nicolai (1733-1811);

Życiorys


Gottlob Samuel Nicolai uczęszczał do szkół w mieście rodzinnym i studiował teologię, filozofię i filologię na uniwersytecie w Halle. W 1747 r. obronił pracę magisterską Dissertation de aedificatione spirituali ejusque mediis legitimis et illegitimis, dzięki czemu mógł prowadzić wykłady. Pisał także rozprawy teologiczne, w których zajmował się interpretacją Biblii oraz pisma dotyczące problematyki filozoficznej.

W 1749 r. został adiunktem wydziału filozoficznego, a trzy lata później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego filozofii. Już w 1753 r. powołano go jako profesora zwyczajnego filozofii na uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą. Poza tym był od 1760 r. pastorem w kościele St. Trinitatis (św. Trójcy) w Zerbst/Anhalt, z czym związane było stanowisko profesora teologii w jednym z tamtejszych gimnazjów.

Uniwersytet w Tybindze mianował w 1761 r. Samuela Nicolai doktorem teologii. Nicolai zmarł 26 marca 1765 r., w wieku 39 lat.

Dzieła (wybór)


  • Dissertation de aedificatione spirituali ejusque mediis legitimis et illegitimis. 1747.
  • Vertheidigung einiger angegriffenen Wahrheiten der neuern Weltweisheit. 1750.
  • Versuch einer Kritik der Beispiele. 1752.
  • Anmerkungen und Zusätze zu Wolf's deutscher Logik. 1756.
  • Dissertation de augmento certidudinis ex diversitate ingeniorum. 1760.
  • Der Prediger, philosophisch betrachtet. 1761.
  • Gedanken von der besten Art, Collegia zu repetiren. 1764.

Literatura


  • Heinrich Döring: Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Verlag Johann Karl Gottfried Wagner, Neustadt an der Orla, 1833, Tom 3, s. 66–68 ( online)
  • Johann Georg Meusel: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. Tom 10 1810, s. 98–101; online