Gottlieb Hufeland


Gottlieb Hufeland (ur. 29 października 1760 w Gdańsku (niem. Danzig); zm. 25 lutego 1817 w Halle (Saale)) - niemiecki prawoznawca, profesor prawa na uniwersytetach w Jenie, Würzburgu, Landshut i Halle (Saale). (wyznanie luterańskie)

Genealogia


Ojciec Daniel Hufeland (zm. 1766), kupiec i senator; matka Anna Constancia z domu Granzow; - ożenił się w 1793 z Wilhelmine Wiedemann; miał syna Siegmunda i 2 córki: Mathilde i Therese.

Życiorys


Gottlieb Hufeland studiował od 1780 r. prawoznawstwo na uniwersytecie w Lipsku. W 1782/83 r.podróżował po Holandii, Francji i Szwajcarii. Od października 1783 r. kontynuował studia w Getyndze. Jesienią 1784 r. udał się do Jeny, aby przygotować tam prace doktorskie. Wiosną 1785 r.otrzymał stopień doktora filozofii, a we wrześniu doktora prawa.

W semestrze letnim 1786 r. zaczął wykładać prawo na uniwersytecie w Jenie. W 1788 r. został tam profesorem nadzwyczajnym prawa, w 1790 profesorem zwyczajnym, od 1803 r. był profesorem prawa rzymskiego w Würzburgu. W 1806 r. przeniósł się na uniwersytet w Landshut. W 1808 r. Gdańszczanie wybrali go na przewodniczącego senatu i burmistrza. Jego następcą w Landshut został Friedrich Carl von Savigny. W marcu 1812 r. Hufeland zrezygnował z piastowanych stanowisk w Gdańsku i jeszcze w tym samym miesiącu udał się z rodziną do Landshut, gdzie rząd bawarski zaoferował mu stanowisko profesora prawa rzymskiego. Z powodu nieporozumienia w kwestii wynagrodzenia postanowił przenieść się z Landshut na uniwersytet w Halle, gdzie prowadził wykłady od lata 1816 roku.

Wykłady Hufelanda dotyczyły prawa rzymskiego, cywilnego, naturalnego, publicznego, państwowego oraz gospodarki narodowej i finansów publicznych. W latach 1788-99 współpracował w Jenie z Christianem Gottfriedem Schützem, Friedrichem Justinem Bertuchem i Christophem Martinem Wielandem przy wydawaniu czasopisma Allgemeine Literatur-Zeitung. W Jenie poznał także Friedricha Schillera, z którym korespondował.

Dzieła (wybór)


  • Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, 1785.
  • Lehrbuch des Naturrechts, 1790.
  • Lehrbuch der Geschichte und Encyclopadie alter in Deutschland geltenden positiven Rechte, 1790.
  • Institutionen des gesamten positiven , 1798.
  • Lehrbuch der Geschichte und Encyclopadie alter in Deutschland geltenden positiven Rechte, 1790.
  • Neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst 2 tomy, 1807 i 1813.
  • Erinnerungen aus meinem Aufenthalt in Danzig in den Jahren 1808 bis 1812 1815.

Literatura


  • Johann August Ritter von Eisenhart: Hufeland, Gottlieb w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 13, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, s. 296–298.

Linki