Gottfried Olearius

Gottfried Olearius (ur. 1 stycznia 1604 roku w Halle (Saale), zm. 20 lutego 1685 roku tamże) - niemiecki teolog ewangekicki oraz kronikarz miasta Halle.

Gottfried Olearius
Gottfried Olearius.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johannes Olearius (1546–1623), profesor teologii; matka Sibylla, z domu Nicander (1584–1622); - ożenił się 1) 11.11.1634 roku z Anną Wogau (1612 -1636), zmarła podczas epidemii dżumy, 2) 16.01.1638 roku z Elisabeth Schäffer (1607 -1674); z pierwszego małżeństwa miał 3 dzieci i 6 z drugiego małżeństwa, między innymi Johann Gottfried Olearius (1635-1711) i Johannes Olearius (1639–1713).

Życiorys

Gottfried Olearius uczęszczał do szkoły łacińskiej w rodzinnym mieście, gdzie już wówczas był dobrym grecystą. Początkowo studiował filozofię na uniwersytecie w Jenie, a po śmierci ojca i matki otrzymał stypendium i kontynuował studia na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie jego nauczycielami byli między innymi Friedrich Balduin i Johann Hülsemann.
W 1625 roku został magistrem filozofii, później był adiunktem na wydziale filozoficznym, a w 1633 po ordynacji otrzymał stanowisko diakona w Wittenberdze. W następnym roku powołano go na kaznodzieję do kościoła Ulrichskirche w Halle i został promowany na doktora teologii. W 1647 roku przeszedł jako główny kaznodzieja i superintendent do kościoła Marienkirche (Kościół Mariacki), w którym działał aż do śmierci.

Znaczenie

Był bardzo płodnym pisarzem teologicznym piszącym zarówno w języku niemieckim jak i łacińskim. Jego dogmatyczny punkt widzenia był surowo luterański (czysta postylla i religia). Był miłośnikiem botaniki, astronomii, muzyki zbierał zabytki, szczególnie dokumenty historyczne i wydał także historię miasta Halle pt. "Halygraphia topo-chronologica, Das ist: Ort- und Zeit-Beschreibung der Stadt Halle", (Leipzig 1667) jak również Coemiterium Saxo-Hallense. Das ist, des wohlerbauten Gottes-Ackers ... der Stadt Hall ... Beschreibung (1674).
Oprócz działalności duchownej Gottfried Olearius prowadził wykłady dla studentów i opublikował dużą liczbę dysput i kazań.

Dzieła (wybór)

  • Gründliche Erörterung Der Frage: Ob die Zeitliche Glückseligkeit ein rechtes Kennzeichen der wahren Kirchen sey. 1632.
  • Der newe Heylbrunn zu Hornhausen/ Eine wundersame gabe Gottes/ mancherley urtheil unterworffen/ aber gebürlich zubeobachten. 1646.
  • Halygraphia topo-chronologica : das ist: Ort- und Zeitbeschreibung der Stadt Hall in Sachsen. Leipzig, 1667.
  • Halygraphia aucta & continuata : Vermehret und biß an das itzt lauffende 1679. Jahr erweitert = Orts- und Zeit-Beschreibung Der Stadt Hall in Sachsen. Zu Ende ist als ein nützlicher Anhang beygefüget, Ernesti Brotuffii ... Im Jahr 1554. verfaßte , und zuvor niemals gedruckte Chronica von den SaltzBornen und Erbauung der Stadt Hall .. Hall in Sachsen, 1679.

Literatura