Johann Nikolaus Götz

Johann Nikolaus Götz (ur. 9 lipca 1721 roku w Wormacji (niem.Worms), zmarł 4 listopada 1781 roku w Winterburg k. Bad Kreuznach) - niemiecki poeta, tłumacz i duchowny. (wyznania ewangelickiego)

Götz (Schleuen)
Johann Nikolaus Götz.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Philipp Peter (1683–1733), pastor; matka Anna Rosina Roos(1693–1757); - ożenił się w 1752 roku z Henrietą Luisą Christiną z domu Cäsar, wdową po pastorze Johannie Philippie Hautt; miał dzieci, ale brak więcej informacji na ich temat.

Życiorys

W latach 1739-1742 Johann Nikolaus Götz studiował filozofię u Alexandera Gottlieba Baumgartena, Georga Friedricha Meiera, Christiana Wolffa i teologię u Siegmunda Jakoba Baumgartena, Johanna Georga Knappa na uniwersytecie w Halle.
Po studiach został nauczycielem młodego grafa Wilhelma Heinricha Adolfa von Kalckreutha. W 1744 roku został kaznodzieją na lotaryńskim dworze u wdowy po generalnym gubernatorze księstwa Zweibrücken Henningu von Stralenheim. Na dworze króla Polski Stanisława I Leszczyńskiego poznał Voltaire'a i rozwinął swoje upodobanie do języka francuskiego i literatury francuskiej.

W 1747 był księdzem polowym w Régiment Royal-Allemand (Niemiecki Regiment Królewski) w Nancy. Po zawartym pokoju w Akwizgranie (1748) wrócił do Niemiec, gdzie od 1751 roku był pastorem w Hornbach, od 1754 roku w Meisenheim, a od 1761 roku mieszkał w Winterburgu, gdzie zmarł jako superintendent.
Johann Nikolaus Götz zmarł w wyniku udaru mózgu.

Znaczenie

W czasie studiów wraz z Johannem Wilhelmem Ludwigem Gleimem i Johannem Peterem Uzem tworzyli anakreontyki. Razem z Uzem przetłumaczyli wiersze "Die Oden Anakreons in reimlosen Versen" (1746) Anakreonta z Teos. Grecka antologia, francuska poezja miały szczególny wpływ na tematykę, motywy i formy jego poematów. W obawie przed odkryciem jego tożsamości swoje erotyczne liryki wydawał tylko anonimowo w antologiach i czasopismach.
Johann Nikolaus Götz tłumaczył również teksty autorów francuskich m.in. Jean'a-Baptisy Gresset'a i Monteskiusza. Jako pisarz bardzo ceniony był przez Christopha Martina Wielanda, Johanna Gottfrieda Herdera, Johanna Heinricha Voßa, Gottholda Ephraima Lessinga, Johanna Wolfganga von Goethego, Johanna Heinricha Mercka, później także przez Eduarda Mörike za bogactwo formy, obrazu i uczucia. Melodyjność jego wierszy zainspirowała 37 kompozytorów między innymi Johanna Friedricha Reichardta i Josepha Haydna.

Dzieła (wybór)

  • Die Oden Anakreons in reimlosen Versen, 1746.
  • Der Tempel zu Gnid, 1759.
  • Montesquieu: Der Tempel zu Gnidus. Aus dem Französischen des Gresset., 1759.
  • Die Gedichte Anakreons und der Sappho Oden , 1760.
  • Vermischte Gedichte , 1785.
  • Briefe von und an Johann Nikolaus Götz , 1793.

Literatura

Linki