Gerhard von Rad

Gerhard von Rad (ur. 21 października 1901 w Norymberdze; zm. 31 października 1971 w Heidelbergu) – niemiecki teolog protestancki, badacz Starego Testamentu.

Gerhard von Rad
Gerhard von Rad.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Karl Ludwig Heinrich (1870–1949), lekarz; matka Else Dorothea Karoline Spitta (ur. 1875); – ożenił się w Norymberdze w 1928 z baronówną Luise z domu Löffelholz von Colberg (1902–95); miał 3 synów (1 wcześnie zmarł) i córkę.

Życiorys

Gerhard von Rad studiował teologię w Erlangen (1921-25) i Tybindze. W 1928 r. doktoryzował się w Erlangen, a w 1930 r. habilitował w Lipsku u Albrechta Alta (1883–1956) pracą pt. Das Geschichtsbild des chronistischen Werkes. Od 1934 r. był profesorem na uniwersytecie w Jenie, gdzie jako badacz Starego Testamentu popadł w konflikt z Niemieckimi Chrześcijanami (niem. Deutsche Christen). W 1939 r. wstąpił do Kościoła Wyznającego i wspierał go prowadzonymi wykładami i godzinami biblijnymi. Z powodu dolegliwości sercowych został powołany dopiero w 1944 r. do służby wojskowej w czasie II wojny światowej jako kierowca ciężarówki. Po krótkim pobycie w niewoli amerykańskiej został w 1945 r. profesorem w Getyndze i w 1949 w Heidelbergu, gdzie w 1966 r. przeszedł na emeryturę, ale wykłady prowadził jeszcze do 1967 roku.

Do grona jego uczniów należeli Jürgen Moltmann i Rolf Rendtorff (1925–2014).

Dzieła (wybór)

 • Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs (BWANT 26). Stuttgart: Kohlhammer 1938.
 • Das erste Buch Mose: Genesis. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht t. 1: 1949, t. 2: 1952, t. 3: 1953.
 • Das fünfte Buch Mose: Deuteronomium. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964.
 • Theologie des Alten Testaments
  • Tom 1 : Die Theologie der geschichtlichen Überlieferung Israels. München 1957.
  • Tom 2: Die Theologie der prophetischen Überlieferung Israels. München 1967.
 • Weisheit in Israel. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1970.
 • Gottes Wirken in Israel: Vorträge zum Alten Testament. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1974.

Literatura

 • Friedrich Wilhelm Graf: Rad, Gerhard Paul von w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 21, Duncker & Humblot, Berlin 2003, ISBN 3-428-11202-4, s. 80 f. (online).