Georg Helt

Georg Helt (znany także jako Georgius Heltus; ur. ok. 1485 r. w Forchheim koło Bambergu; zm. 6 marca 1545 r. w Dessau) - niemiecki humanista i filolog klasyczny. Początkowo był teologiem rzymskokatolickim, później luterańskim.

Życiorys

Georg Helt uczył się w 1500 r. języków klasycznych u Johannesa Murmelliusa (1480-1517) w Münster. W 1501 r. immatrykulował na uniwersytet w Lipsku, gdzie w następnym roku uzyskał tytuł bakalaureata, w 1505 r. został magistrem artium sztuk wyzwolonych, po czym prowadził tam wykłady i jednocześnie studiował teologię. W 1515 r. nabył tytuł "Sententiarius theologiae". W tym czasie uczył m.in. Joachima Camerariusa (1500-1574) i Caspara Crucigera (1504-1548).

Od 1518 r. jego uczniem był książę Jerzy III Anhalt-Plötzkau (1507-1553), który w 1516 r. wstąpił do stanu duchownego. Razem z nim otrzymał w 1520 r. w Merseburgu niższe święcenia i jako przyjaciel i doradca należał aż do śmierci do jego najbliższego otoczenia w Dessau.

W 1519 r. Georg Helt był świadkiem lipskiej dysputy Marcina Lutra (1483-1546) z Janem Eckiem (1486-1543). Po okresie wewnętrznej walki duchowej przystąpił do wyznania ewangelickiego i najpóźniej w 1531 r. nawiązał kontakty z wittenberskimi reformatorami. Podczas kilku pobytów w Wittenberdze (1532/35, 1541/42, 1543/44), gdzie w 1532 r. immatrykulował, prowadził dziennik ważny dla poznania tamtejszej działalności kaznodziejskiej. W 1537 r. był sygnatariuszem Artykułów Szmalkaldzkich, jako przedstawiciel duchowieństwa z Anhalt-Dessau.

Swoją drogocenną bibliotekę zapisał księciu Jerzemu III. Po śmierci Georga Helta Luter przesłał do księcia listy pocieszające a Filip Melanchton (1497-1560) opublikował w 1548 r. różne wiersze żałobne jego ucznia Camerariusa. Helt nie opublikował własnych pism.

Literatura

  • Jakob Franck: „Helt, Georg”. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, s. 713.
  • Hans Volz: „Helt, Georg”. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, s. 507.
  • Friedrich Wilhelm Bautz: Helt, Georg. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, s. 707.

Linki