Oscar von Gebhardt


Oscar Leopold von Gebhardt (ur. 22 czerwca 1844 r. w Wesenbergu (obecnie Rakvere), Estonia; zm. 9 maja 1906 r. w Lipsku) - niemiecki teolog ewangelicki, historyk Kościoła i bibliotekarz.

Genealogia


Ojciec Eduard (1807-47), okręgowy inspektor szkolny w Wesenbergu; matka Therese von Rinne (1817-47); - ożenił się w Berlinie w 1887 r. z Jenny Schindler (ur. 1868); miał syna i córkę.

Życiorys


Po studiach teologicznych w Dorpat (obecnie Tartu) i na uniwersytetach w Niemczech został w 1875 r. bibliotekarzem. Kariera bibliotekarza prowadziła go przez biblioteki uniwersyteckie w Strasburgu, Lipsku, Halle, Getyndze, od 1891 r. jako dyrektora oddziału pism drukowanych w królewskiej bibliotece w Berlinie i od 1893 r. jako kierownika uniwersyteckiej biblioteki w Lipsku. Do zawodu tego kształcił się u Augusta Wilmannsa (1833-1917) i Otto Hartwiga (1830-1903). Urządzenie wielkiej lipskiej biblioteki w nowo wzniesionym budynku przez Ludolfa Krehla i architekta Arweda Roßbacha stało się trwałym dokonaniem Gebhardt. Oscar von Gebhardt podkreślał niezależność zawodu bibliotekarza jako pewnej naukowej dziedziny.

Duże znaczenie miała jego praca w obszarze literatury starochrześcijańskiej. Zainspirowany przez Konstantina von Tischendorfa opublikował w ścisłej współpracy z kolegą Adolfem von Harnackiem liczne teksty krytyczne i komentarze. Pisma wydawane z Harnackiem od 1882 r. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (30 tomów) stały się, po założeniu Komisji Ojców Kościoła (Kirchenväterkommission) Pruskiej Akademii Nauk jej organem prasowym.

Dzieła (wybór)


  • Graecus Venetus : Pentateuchi Proverbiorum Ruth Cantici Ecclesiastae Threnorum Danielis versio Graeca : Ex unico bibliothecae S. Marci Venetae codice ; Cum imagine duplicis scripturae codicis lithographica, 1875.
  • Patrum apostolicorum opera, 3 części, 1875-1877.
  • Lehre der zwölf Apostel, ... ; Anh. ; Ein übersehenes Fragment der Didachē in alter lateinischer Übersetzung, 1884.
  • Ein Bücherfund in Bobbio, 1888.
  • Novum Testamentum Graece, 1891.
  • Psalmoi Solomōntos : Die Psalmen Salomo's, 1895.
  • Acta martyrum selecta : ausgewählte Märtyreracten und andere Urkunden aus der Verfolgungszeit der christlichen Kirche, 1902.
  • Die Akten der edessenischen Bekenner Gurjas, Samonas und Abibos, 1911, wydane pośmiertnie przez Ernsta von Dobschütza.

Literatura


  • Hans Lülfing: „Gebhardt, Oskar”. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, ISBN 3-428-00187-7, s. 120.
  • Friedrich Wilhelm Bautz: Gebhardt, Oskar Leopold von. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 2, Bautz, Hamm 1990.

Linki