Friedrich Uber

Friedrich Christian Hermann Uber (ur. 22 kwietnia 1781 we Wrocławiu, zm. 2 marca 1822 w Dreźnie) – niemiecki kompozytor i kantor w kościele św. Krzyża (Kreuzkirche) w Dreźnie.

Genealogia

  • Ojciec: Christian Benjamin Uber (1746–1812), prawnik we Wrocławiu.

Życiorys i twórczość

Friedrich Uber wyrastał w domu, który był miejscem spotkań wrocławskich muzyków. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na uniwersytecie w Halle i jednocześnie brał lekcje muzyki u organisty Daniela Gottloba Türka (1750–1813). Po ukończeniu studiów w 1803 roku miał rozpocząć praktykę prawniczą, ale ojciec po wysłuchaniu jego kantaty Die Feier der Liebe zgodził się, aby z księciem Radziwiłłem wyjechał do Berlina, dzięki którego pośrednictwu otrzymał posadę w orkiestrze księcia Ludwika Ferdynanda Hohenzollerna (1772–1806). W 1806 roku miał tam pierwszy koncert jako skrzypek. Od grudniu 1808 roku był pierwszym skrzypkiem w Kassel, a w styczniu 1809 mianowano go dyrektorem muzycznym w tamtejszej operze. Tutaj skomponował m.in. koncerty muzyczne, duety, intermezzo Der falsche Werber, muzykę do dramatu Augusta Klingemanna (1777–1831) Moses i ballady Friedricha Schillera (1759–1805) Der Taucher.

Po rozwiązaniu opery niemieckiej pisał operetki francuskie, z których najbardziej znana stała się Les Marins. Po upadku Napoleona pracował do 1815 roku w Moguncji jako kapelmistrz w tamtejszej operze, gdzie skomponował operę Der frohe Tag. W 1816 przyjął posadę kapelmistrza w zespole Josepha Sekonda w Dreźnie, po której rozwiązaniu udzielał lekcji muzyki w Lipsku. Po odejściu kantora Christiana Theodora Weinliga (1780–1842) z kościoła św. Krzyża w 1817 roku i przeprowadzonych próbach w lutym 1818 roku został 9 marca tegoż roku jego następcą. Oprócz tego dyrygował muzyką w innych kościołach w Dreźnie i prowadził lekcje muzyki w ostatnich klasach ewangelickiego Gimnazjum św. Krzyża (Kreuzgymnasium). Stworzył tutaj takie kantaty jak Die Feier der Auferstehung, Der ewige Jude i Die letzten Worte des Erlösers, która wykonana została 2 marca 1822 roku, w Wielki Piątek, w dniu jego śmierci.

Literatura

  • Eitner, Robert, "Uber, Friedrich" w: Allgemeine Deutsche Biographie 39 (1895), s. 117-118; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd138806136.html#adbcontent