Irene Forbes-Mosse


Irene Anna Maria Magdalena Gisela Gabriele Forbes-Mosse z domu von Flemming (ur. 8 sierpnia 1864 roku w Baden-Baden; zm. 26 grudnia 1946 w Villeneuve/Szwajcaria) – niemiecka pisarka, poetka i tłumaczka, wnuczka Bettiny i Achima von Arnim. Twórczość literacką rozpoczęła we Florecji. Po śmierci męża odbyła liczne podróże. Po wybuchu pierwszej wojny światowej ponownie przyjęła niemiecki obywatelstwo, co skutkowało utraceniem jej dóbr w Anglii. Podczas wojny zajmowała się działalnością społeczną. Od 1931 roku mieszkała w Szwajcarii. W III Rzeszy jej książki były zakazane. (wyznania luterańskiego)

Genealogia


Ojciec Albert Graf von Flemming (1813–84), pan na Bukowie, pruski dyplomata w Karlsruhe; matka Armgard (1821–80), córka Bettiny (1785-1859) i Achima von Arnim (1781-1831); wujek Herman Grimm (1828-1901), historyk sztuki i literatury; siostra Elisabeth von Heyking  (1861-1925), pisarka; - wyszła za mąż 1) w Berlinie w 1884 roku za kuzyna Rodericha Grafa von Oriola, z którym rozwiodła się w 1895 roku, 2) w Londynie w 1896 roku za angielskiego pułkownika Johna Forbes'a-Mosse (zm. 1904); bezdzietna.

Dzieła (wybór)


  • Mezzavoce. Gedichte, 1901.
  • Das Rosenthor. Gedichte, 1905.
  • Berberitzchen und andere Erzählungen, 1910.
  • Gabriele Alweyden oder Geben und Nehmen. Roman, 1924.
  • Das werbende Herz. Novellen, 1934.

Literatura


Linki